Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Panikklidelse: Behandling og årsakssammenhenger

Anders Hovland   

Anders Hovland disputerer torsdag 17. oktober 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Panic disorder - Treatment outcomes and psychophysiological concomitants”.

Panikklidelse er en alvorlig, men relativt vanlig angstlidelse, som nærmere en av tjue personer utvikler i løpet av livet. Mennesker med panikklidelse opplever i liten grad bedring uten behandling, og ubehandlet innebærer lidelsen økt risiko for negativ utvikling for både fysisk og psykisk helse. Effektiv behandling for panikklidelse i form av kognitiv atferdsterapi har lenge eksistert, men denne behandlingen har så langt i liten grad vært tilgjengelig for de som trenger den. Fysisk aktivitet har også vist seg å ha god effekt på symptomer ved panikklidelse, og det har vært viktig å undersøke i hvilken grad fysisk aktivitet kan utgjøre et behandlingsalternativ for denne lidelsen.

Hovland har sammen med kolleger utført den første studien som sammenlikner fysisk aktivitet med kognitiv atferdsterapi som behandling for panikklidelse. Dette er også den første studien som har undersøkt langtidseffekten av fysisk aktivitet på denne lidelsen. Studien viser i tråd med tidligere forskning at fysisk aktivitet har en stor effekt på sentrale symptomer og opprettholdende faktorer ved panikklidelse, og at denne effekten vedvarer opp til ett år etter endt behandling. Studien viser imidlertid også at kognitiv atferdsterapi er mer effektivt, og at effektene av fysisk aktivitet ikke bidrar til økt funksjon like godt som kognitiv atferdsterapi gjør.

Panikklidelse er også karakterisert ved endret kardiologisk regulering, og det er også påvist endringer i hvordan hjernen behandler informasjon hos personer med panikklidelse. Videre er det kjent at flertallet av dem som utvikler panikklidelse opplever store søvnproblemer.

Hovland og kolleger har gjennomført den første studien som viser at kardiologisk regulering hos pasienter med panikklidelse henger sammen med mål på informasjonsbehandling i hjernen. Videre er det gjennomført en studie som viser at sentrale mekanismer for utvikling av søvnproblemer også henger sammen med mål på kardiologisk regulering og informasjonsbehandling.

Personalia:
Anders Hovland er født i 1976 og har vokst opp på Ganddal i Sandnes. Han var ferdig utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2004. Doktorgraden ble påbegynt i 2007, i regi av Dobbeltkompetanse-prosjektet, og finansiert av Helse- og Omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Anders Hovland arbeider i dag som forskningsleder og psykolog ved Solli DPS på Nesttun i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.10.2013, kl. 09.15. Oppgitt emne: "Physical training in the treatment of anxiety and depression. Effects and possible mechanisms".
Sted: Auditorium 130, 1. etasje, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Christiesgt. 12.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.10.2013, kl. 10.30, Auditorium 130, 1. Etasje, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Christiesgt. 12.

Kontaktpersoner:
Anders Hovland, tlf. 932 87565, e-post: anders.hovland@psykp.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.