Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Ulike aspekter ved svulster i bukspyttkjertelen

Dag Hoem   

Dag Hoem disputerer onsdag 13. mars 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Clinical, experimental and molecular aspects of pancreatic tumors».

Pankreaskreft er den 4. og 5. hyppigste kreftdødsårsaken for henholdsvis menn og kvinner i Norge og regnes som en av de mest dødelige kreftformer med tidlig spredning og små muligheter for overlevelse. Det finnes imidlertid både ulike ondartede svulstformer i bukspyttkjertelen og godartede svulster som korrekt håndtert gir gode overlevelsesdata.

I tillegg til undersøkelse av forløp, komplikasjoner, sykdomstilbakefall og overlevelse viser arbeidet at det er mulig å dyrke celler fra både den eksokrine og endokrine delen av bukspyttkjertelen i tre-dimensjonal sfæroide modell.

Arbeidet omfatter også mutasjonsundersøkelser som viser svært høy frekvens av KRAS mutasjoner (>90 %) i den vanligste formen for kreft i bukspyttkjertelen, og en analyse av blodåretettheten og nydannelse av blodårer i slike svulster. Slike aspekter anses som sentrale og nødvendige for utvikling av målrettet behandling av den enkelte pasient basert på de karakteristika som den enkelte svulst innehar.

Personalia:
Dag Hoem (født 1954). Lege i 1982, spesialist i generell og gastroenterologisk kirurgi, seksjonsoverlege ved Avdeling for Gastroenterologisk og Akutt Kirurgi ved HUS. Veiledere for Ph.d.-arbeidet: Prof. Asgaut Viste (Institutt for Kirurgiske fag) og Prof. Anders Molven (Gades Institutt), UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.03.2013, kl. 14.15. Oppgitt emne: «Alvorlig akutt pankreatitt - diagnostikk og behandling».
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.03.2013, kl. 10.15, Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Dag Hoem, tlf. 55 97 50 00, e-post: Dag.Hoem@helse-bergen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.