Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Fra ulmebrann til flammebrann

Bjarne Christian Hagen   

Bjarne Christian Hagen disputerer fredag 28. juni 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Onset of smoldering and transition to flaming fire».

Ulmebrann utgjør en brannrisiko, dette fordi den er vanskelig å oppdage med røykvarslere og fordi ulmebrann kan utvikle seg til en flammebrann.

Hagen har sett på hvordan materialtetthet, oppvarming og grensebetingelser påvirker antennelsen av ulmebranner, og hvorfor overgangen fra ulmebrann til flammebrann inntreffer. Materialet som er testet, er bomull, som representerer cellulose-baserte materialer, som ofte er utsatt for ulming.

Resultatene viser at økt materialtetthet gir lavere antennelsestemperatur for bomull. Ved å øke tettheten fra 40 til 100 kg/m³, reduseres antennelsestemperaturen fra 318 °C til 303 °C. Samtidig viser resultatene at sen oppvarming over mange timer, gir en lavere antennelsestemperatur enn rask oppvarming. Bomull som varmes opp over 4-5 timer, har en antennelsestemperatur på ca. 284 °C, mens rask oppvarming over 15 minutter gir en antennelsestemperatur på ca. 303 °C.

Overgangen fra ulmebrann til flammebrann har også blitt undersøkt. Resultatene viser at en fast overflate som reduserer oksygentilgang og opptar varme, tilrettelegger for en overgang fra ulming til flammebrann. Overgangen skjer når ulming og glødende materiale sameksisterer i bomullen.

Personalia:
Bjarne Christian Hagen avla mastergraden innen brannsikkerhet i 1994 ved University of Maryland. Våren 1995 tiltrådte han som høyskolelektor ved Høgskolen Stord/Haugesund, hvor han fortsatt underviser. Hagen ble opptatt som stipendiat ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB, våren 2008, med førsteamanuensis Bjørn J. Arntzen (UiB), Professor Vidar Frette (Høgskolen Stord/Haugesund) og høgskolelektor Gisle Kleppe (Høgskolen Stord/Haugesund) som veiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
04.06.2013, kl. 13.15. Oppgitt emne: «Har passivhus og lavenergihus en realistisk fremtid i Norge? »
Sted: Rom 546, Allégaten 55, 5007 Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.06.2013, kl. 11.00, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégaten 41, 5007 Bergen.

Kontaktpersoner:
Bjarne Christian Hagen, tlf. 97503578, e-post: bch@hsh.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.