Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Mat fra havet mot tarmbetennelse

Tore Grimstad   

Tore Grimstad disputerer fredag 1. mars 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Anti-inflammatory effects of marine nutritional products in the treatment of ulcerative colitis”.

Ulcerøs kolitt er en kronisk betennelsestilstand i tykktarmen kjennetegnet av gjentatte episoder med blodig diare. Sykdommen rammer hyppigst unge voksne i alderen 15-30 år. Arv, forstyrrelser i immunsystemet, tarmbakterieflora og miljøfaktorer synes viktige for sykdomsutviklingen. Diettendring med tilskudd av marine (”fra havet”) produkter kan tenkes å redusere tarmbetennelse ved å påvirke bakteriesammensetningen og immunsystemet.

Grimstad har i avhandlingen vist at diett-tilskudd med utvalgte marine ernæringsprodukter og en modifisert fettsyre kan redusere symptomer på kronisk tykktarmsbetennelse, samt redusere nivået av markører for betennelse og oksidativt stress, som oppstår når det er en overvekt av oksidanter i forhold til antioksidanter, og kan bidra til vevsskade.

I en klinisk studie undersøkte Grimstad effekten av diett med laksefilet gitt til pasienter med ulcerøs kolitt, og påviste redusert grad av betennelse, samt økte nivåer av omega-3-fettsyrene EPA og DHA både i blod og i tykktarmslimhinne.

I tre studier med eksperimentell ulcerøs kolitt hos rotter testet han ulike dietter tilsatt fiskeolje, fiskepeptider, krillolje og tetradecylthio-eddiksyre. Fiskepeptider reduserte tarmbetennelse og nivået av en betennelsessubstans (KC/GRO) i forhold til fiskeolje, og kombinasjonen av fiskeolje og fiskepeptid økte nivåene av et betennelsesdempende produkt fra omega-3 fettsyrer (prostaglandin E3). Krillolje beskyttet tarmen mot skrumpning, som er et vanlig fenomen ved betennelse, og reduserte dessuten nivået av oksidativt stress. Tetradecylthio-eddiksyre dempet produksjonen av utvalgte betennelsessubstanser (cytokiner), og reduserte tarmveggtykkelse, målt ved høyfrekvens ultralyd; dette også som uttrykk for mindre betennelse.

Avhandlingen indikerer at flere matprodukter fra havet har betennelsesdempende og antioksidant effekt. Resultatene kan gi grunnlag for nye behandlingsforsøk med marine diett-tilskudd hos pasienter med ulcerøs kolitt.

Personalia:
Tore Grimstad (1968) er født i Stavanger og er utdannet cand.med. ved Universitetet i Bergen. Etter turnustjeneste i Rana Kommune har han arbeidet ved medisinsk avdeling ved Fylkessykehuset i Haugesund og fra 2002 ved Stavanger Universitetssykehus. Han er spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer. Fra 2009 har han vært stipendiat ved Institutt for Indremedisin. Hovedveileder har vært professor Trygve Hausken. Biveiledere har vært professor Rolf K. Berge og professor Roald Omdal.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.03.2013, kl. 09.15. Oppgitt emne: «Hvordan påvirker faktorer fra kosthold og intestinal bakterieflora epitel- og mucosafunksjoner ved eksperimentell og klinisk inflammatorisk tarmsykdom?»
Sted: Aulaen, 2. etg, Sydbygget, Stavanger Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.03.2013, kl. 10.30, Aulaen, 2. etg, Sydbygget, Stavanger Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Tore Grimstad, tlf. 909 21650, e-post: tore.grimstad@lyse.net

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.