Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Hjernens struktur og funksjon hos ekstremt premature barn

Silja Torvik Griffiths   

Silja Torvik Griffiths disputerer fredag 22. november 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Functional MRI, structural MRI and school performance in extremely preterm/extremely low birth weight children”.

Til tross for den enorme påkjenningen det er for kroppen, og ikke minst hjernen, overlever stadig flere barn som blir født ekstremt prematurt (dvs. mer enn tre måneder før termin). Dette skyldes både bedre kunnskap og utstyr på føde- og nyfødtavdelingene, og en endring i innstillingen til hvem man kan redde. Men hvordan går det egentlig med dem som kommer seg gjennom det første kritiske året når de når skolealder?

Selv om mange vokser opp uten synlige ettervirkninger av prematur fødsel, vet vi at mange sliter på skolen, blant annet med uro, konsentrasjonsvansker og utfordringer i samspill med andre. Det er vanskelig å tenke seg at den umodne hjernen ikke blir påvirket av så tidlig fødsel. I denne tiden skulle barnet ha ligget beskyttet i mors liv, men blir i stedet utsatt for komplisert, intensiv behandling.

Griffiths og medarbeidere har undersøkt hvordan hjernen ser ut på MR-bilder ved elleve års alder hos barn som er født ekstremt prematurt, veldig prematurt og til termin. I tillegg har de sammenlignet hvordan hjernen fungerer hos ekstremt premature barn og barn født til termin, ved at barna løste oppgaver mens de ble undersøkt med MR (funksjonell MR). De fant med vanlig MR at ekstremt premature barn oftere hadde forandringer i hjernen enn de som var født veldig prematurt, men også hos normalt fungerende barn født til termin fant de denne typen forandringer.

Med funksjonell MR fant Griffiths og medarbeidere at de ekstremt premature barna brukte hjernen på en litt annen måte enn barn født til termin når de løste oppgaver. Denne hjerneaktiveringen hadde sammenheng med hvor godt de løste oppgavene, men ikke med skoleprestasjonene. Resultatene fra studien kan få betydning for både tilrettelegging på skolen og radiologisk evaluering av ekstremt premature barn.

Personalia:
Silja Torvik Griffiths (f. 1976) er født og oppvokst i Bergen, studerte medisin ved Universitetet i Bergen og fullførte studiet (Cand.med) i 2005. Hun har etter endt turnustjeneste arbeidet ved Barneklinikken i Bergen, med et avbrudd de siste tre årene frem til september 2013, da hun var ansatt som stipendiat ved Institutt for klinisk medisin, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.11.2013, kl. 10.00. Oppgitt emne: "Human brain development through life span as seen by imaging".
Sted: Auditoriet på Barneklinikken, 1. etg, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.11.2013, kl. 12.00, Auditoriet på Barneklinikken, 1. etg, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Silja Torvik Griffiths, tlf. 481 21202, e-post: grif@helse-bergen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.