Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Nanostrukturer til manipulering av lys

Martin M. Greve   

Martin M. Greve disputerer fredag 8. november 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Nanostructuring for the manipulation of electromagnetice waves”.

De tekniske hjelpemidlene vi omgir oss med hver dag, som for eksempel mobiltelefoner og pc-er, er mer og mer avhengig av miniatyrisering av komponenter for å fortsette utviklingen. Nanoteknologi omfatter alle bestanddeler som er mindre enn én tusendels mikrometer i en eller flere dimensjoner. Teknologien er brukt i integrerte kretser, til overflatebehandling av optiske komponenter, i medisinske applikasjoner og i mange typer sensorteknologi.

Et viktig område for forskning er utnyttelsen av strukturer i nanoskala, for manipulasjon og utnyttelse av lys til bruk i en mengde forskjellige sensorapplikasjoner og energifangst (som solceller). Greve beskriver her avanserte teknikker for utvikling av nanostrukturer som kan bli utnyttet til nettopp disse formålene. Metalliske nanopartikler har blitt fabrikkert, primært ved bruk av elektronstrålelitografi, og de optiske egenskapene har blitt nøye undersøkt. Nanopartikler har en unik evne til å absorbere og spre lys, og formålet er å karakterisere og videre bruke disse unike egenskapene i den patenterte solcelleteknologien til EnSol A/S. Teknologien vil ikke begrense solcellens effektivitet på samme måte som tradisjonelle solceller i dag, og vil potensielt kunne omdanne lys til strøm og varme i mye høyere grad enn tidligere.

Videre beskriver Greve en ny type sensorteknologi for å oppdage biologisk materiale, basert på såkalte fotoniske krystaller. En ny prosess for framstilling av fotoniske krystaller på tynne membraner er utviklet og presentert. Metoden oppnår gode resultater sammenlignet med andre teknikker og benytter en ny design, som optimerer ytelsen for små sensorer og minimerer risikoen for fabrikasjonsdefekter. Sensoren har potensiale til å være veldig følsom og kan detektere enkeltmolekyler.

Personalia:
Martin M. Greve er født i 1985 og har vokst opp i utkanten av Bergen. Han fullførte sin mastergrad i målevitenskap og instrumenteringsfysikk ved Universitetet i Bergen våren 2010. Samme år startet han sin ph.d.-studie ved bedriften EnSol A/S, delvis finansiert av Norsk Forsknings Råd, med tilknytning til Institutt for fysikk og teknologi. Veiledere har vært Prof. Bodil Holst, leder av nanofysikkgruppen ved Universitetet i Bergen, og Dr. Phil Denby, forskningssjef ved EnSol A/S.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.10.2013, kl. 13.15. Oppgitt emne: «Gigantbatterier for lagring av fornybar energi».
Sted: Rom 546, Allégaten 55 (Institutt for fysikk og teknologi).

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.11.2013, kl. 13.15, Auditorium 2, Realfagsbygget, Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Martin M. Greve, tlf. 55 58 83 26, e-post: martin.greve@ift.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.