Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Matoverfølsomhet: betydning av tarmhormoner og selolje

Kine Gregersen   
Kine Gregersen disputerer fredag 8. mars 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Subjective food hypersensitivity: Studies on enterochromaffin cell secretion products and effects of seal oil therapy”.

Selvrapportert matoverfølsomhet er vanlig, men sykdomsmekanismene er uklare. Pasientene har typisk symptomer fra flere organsystemer, og utredningen er ofte krevende. Gregersen har undersøkt betydningen av spesielle hormonproduserende celler i tarmen (såkalte enterokromaffine celler) og vurdert effekten av behandling med selolje (10 ml 3 ganger daglig gitt med sonde til tolvfingertarmen) ved denne tilstanden.

De enterokromaffine cellenes funksjon ble vurdert ved å måle signalsubstansene kromogranin A og serotonin. Pasientene hadde lave nivåer av kromogranin A i blodet, tydende på en mulig dysfunksjon av de enterokromaffine cellene. Serotonin ble målt i tarmskyllevæske og doktoranden utviklet en egen metode for å analysere dette. Denne undersøkelsen avdekket ingen avvik hos pasientene sammenlignet med friske personer.

Avhandlingen viser videre at behandling med selolje kan ha gunstige effekter på symptomene – både plagene fra mage-tarm-kanalen og de andre organsystemene. Nedsatt utvidelse av magesekken har tidligere blitt fremsatt som hypotese for mageproblemene. Ultralydfunn gjort i denne studien viser imidlertid at seloljebehandling ikke påvirker denne funksjonen. Marine oljer inneholder betennelsesdempende omega-3 fettsyrer, og den positive virkningen av selolje kan skyldes slike mekanismer. Avhandlingen danner således grunnlag for videre forskning på helseeffekter av selolje.

Personalia:
Kine Gregersen (f. 1976) ble født på Ringerike og vokste opp på Sotra utenfor Bergen. Hun fullførte cand.scient graden i human ernæring ved Universitetet i Bergen (UiB), i samarbeid med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatsforskning (NIFES) og Haukeland Universtetssjukehus (HUS) i 2005. Doktorgradsarbeidet ble utført ved NIFES og HUS under veiledning fra Gülen Arslan Lied (UiB/HUS), Arnold Berstad (UiB), Livar Frøyland (UiB/NIFES) og Jørgen Valeur (UiB).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.03.2013, kl. 09.15. Oppgitt emne: ”Etiology and pathophysiology in irritable bowel syndrome”.
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.03.2013, kl. 11.15, Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Kine Gregersen, tlf. 922 64818, e-post: kinegre@hotmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.