Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Ny test for å vurdere effekt av medisin

Sonia Gavasso   

Sonia Gavasso disputerer tirsdag 19. mars 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Evaluation of interferon-beta neutralizing antibodies in individual patients with multiple sclerosis based on phospho-specific flow cytometry”.

Mange av de moderne biologiske medisinene som brukes i dag kan vise seg å ha liten effekt hos enkelte pasienter. Dette skjer hvis immunsystemet til pasientene betrakter medisinen som fremmed. Da vil pasientene produsere antistoffer som hemmer eller nøytraliserer effekten av medisinen. Det er derfor av avgjørende betydning å utvikle tester for å overvåke denne ugunstige aktiveringen av pasientens eget immunsystem.

Multippel sklerose (MS) er en kronisk invalidiserende sykdom som rammer unge mennesker. Ca. 8000 personer har sykdommen i Norge. MS utvikles som følge av en immunologisk respons på miljøfaktorer hos arvelig disponerte personer og fører til betennelse i sentralnervesystemet. Ingen helbredende behandling er tilgjengelig, men sykdommen kan begrenses av medisiner som påvirker immunapparatet. Interferon beta er den mest brukte førstelinjebehandlingen. En betydelig andel av pasientene som bruker beta interferon kan utvikle nøytraliserende antistoffer som kan blokkere effekten av denne medisinen.

Vi har utviklet en ny metode for å undersøke den biologiske effekten av beta interferon. Ved å analysere medisinens påvirkning av de hvite blodcellene til pasienter som er under behandling, har vi vist at alle nivåer av antistoff påvirker cellenes respons på denne medisinen. Vi har derved indentifisert en biomarkør som kan brukes for å evaluere effekten av medikamentell behandling. Denne metoden gjør det mulig å «skreddersy» tester som identifiserer pasienter som ikke lenger vil ha effekt, eller som vil ha en sub-optimal effekt av medisin.

Personalia:
Sonia Gavasso fikk sin MSc i økologi ved Universitetet i Zurich, Sveits. Hun har deretter arbeidet ved Center of Marine Biotechnology, University of Maryland og ved Biology Department, Drexel University, USA. Hun har senere arbeidet ved Neuroimmologisk forskningslaboratorium i Bergen. Dette prosjektet har vært finansiert av midler fra Universitetet i Bergen og Helse Vest.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.03.2013, kl. 10.15. Oppgitt emne: “Pathology and new therapeutic options in autoimmune diseases”.
Sted: Olavssalen, Gamle Hovedbygning, Jonas Lies vei 65.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.03.2013, kl. 12.15, Olavssalen, Gamle Hovedbygning, Jonas Lies vei 65.

Kontaktpersoner:
Sonia Gavasso, e-post: sonia.gavasso@helse-bergen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.