Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Skiftarbeidende sykepleieres søvn og helse

Elisabeth Flo   

Elisabeth Flo disputerer fredag 22. februar 2013 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Sleep and health in shift working nurses“.

Skiftarbeid er en utbredt arbeidsform i Norge og i resten av verden. Samfunnet trenger skiftarbeidere, blant annet innen helsesektoren. Samtidig kan skiftarbeid ha negative helsekonsekvenser, og søvn- og søvnighetsproblemer er hyppig rapportert av skiftarbeidere.

Det er viktig å få oversikt over hvor mange som opplever søvn- og søvnighetsproblemer knyttet til skiftarbeid, samt studere sammenhenger mellom disse problemene og egenskaper ved skiftarbeiderne og miljøet rundt dem.

Dette er temaet for avhandlingen, som undersøker sammenhenger mellom skiftarbeid, søvn og helse blant norske sykepleiere med forskjellige arbeidstidsordninger. Data er hentet fra forskningsprosjektet «SpørreUndersøkelsen om Skiftarbeid, Søvn og Helse» (SUSSH).

Diagnosen skiftarbeidslidelse defineres som «søvnproblemer eller uttalt søvnighet knyttet til at arbeidet foregår når skiftarbeideren normalt ville ha sovet». Over 30 prosent av deltagerne i SUSSH-studien viste symptomer på skiftarbeidslidelse. Diagnosen var assosiert med arbeidsorganisering, ulike helsemål, samt individuelle forskjeller. Videre ble spørreskjemaet «Bergen Shift Work Sleep Questionnaire» utviklet for å måle ulike symptomer på søvn- og søvnighetsproblemer ved ulike skift (dagskift, kveldsskift, nattskift). Dette spørreskjemaet ble brukt til å studere skiftrelaterte søvn- og søvnighetsproblemer blant sykepleiere i forskjellige arbeidstidsordninger (for eksempel roterende turnusordninger eller fast dagarbeid).

Avhandlingen konkluderer med at både type skift og arbeidstidsordning påvirket søvn og søvnighetsproblemer blant sykepleierne. Sykepleierne som jobbet nattevakt, særlig som del av en roterende turnus, hadde mest problemer med søvn og søvnighet. Spørreundersøkelsen viste imidlertid at også de som jobbet dagskift kan ha problemer med søvn og søvnighet, da en tidlig start på dagen kan være problematisk for enkelte arbeidere.

Personalia:
Elisabeth Flo er født i Bergen i 1983. Hun er utdannet psykolog ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen i 2009. Hun har vært stipendiat ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Helse Vest, siden januar 2010, under veiledning av Ståle Pallesen og Bjørn Bjorvatn. I stipendiatperioden har hun også vært tilknyttet Institute of Psychiatry, King`s College London, England.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.02.2013, kl. 09.15. Oppgitt emne: "Studying recovery from shift work through sleep - theoretical and methodological approaches".
Sted: Aud. 130, 1. etg., Christiesgt. 12.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.02.2013, kl. 10.30, Aud. 130, 1. etg., Christiesgt. 12.

Kontaktpersoner:
Elisabeth Flo, tlf. 55 97 07 86, e-post: elisabeth.flo@psykp.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.