Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Ny kunnskap om sjeldne svulster i livmorslimhinnen

Weiwei Feng   

Weiwei Feng disputerer mandag 24. juni 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Diagnostic, Prognostic and Therapeutic Aspects of Endometrial Stromal Sarcoma and Undifferentiated Endometrial Sarcoma".

På verdensbasis blir 2500 unge kvinner årlig diagnostisert med en bestemt sjelden type av livmorslimhinnekreft . 75 prosent av tilfellene er mindre alvorlige (Endometrial Stromal Sarcoma, ESS), mens 25 prosent har høy dødelighet (Undifferentiated Stromal Sarcoma, UES).

I 2003 forandret WHO definisjonen og kriteriene for diagnostisering av denne sykdommen («WHO2003»), men beskrivelsen er fremdeles mangelfull og mer forskning på området trengs. Weiwei Feng har i sitt doktorgradsarbeid studert denne sykdommen og hvordan definisjonen og kriteriene fra 2003 kan forbedres.

Weiwei Feng og hennes samarbeidspartnere har vurdert biologisk materiale fra 91 pasienter, hvorav om lag to tredjedeler hadde den mindre alvorlige kreftformen. I tillegg ble bildeanalyse brukt på biologiske markører for å vurdere prognosen for pasientene.

Kvinner med ESS lever ofte lenge etter behandling. For at disse pasientene skal ha høyest mulig livskvalitet, må det gis tilstrekkelig behandling til å garantere sykdomsfrihet, men man må samtidig unngå unødvendig overbehandling. Hva som skal være standard behandling er omdiskutert, og anbefalingene kan variere fra minimal kirurgi uten tilleggsbehandling, til store omfattende kirurgiske inngrep kombinert med stråling, cellegift eller hormonterapi.

Weiwei Fengs resultater viser at definisjonene og kriteriene i WHO-2003 er nødvendige for diagnostisering og prognosebestemmelse, men hun beskriver også noen viktige presiseringer til disse kriteriene. Hun har også vist at pasienter med ESS som gjennomgikk eggstokkbevarende kirurgi hadde 12 ganger høyere fare for tilbakefall enn gruppen som fikk fjernet eggstokkene, men at store operasjoner eller kjemoterapi hadde ingen innflytelse på overlevelsen, og bør derfor unngås. I tillegg til modifiseringene av WHO-2003, kan resultatene også bidra til standardisering og forbedring av diagnostisering og påfølgende behandling av pasienter med livmorslimhinnekreft.

Personalia:
Weiwei Feng (f. 1973) er oppvokst i Kina, og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Shanghai, i 1998. Hun er overlege ved Fudan University Obstetrics and Gynecology Hospital (FUOGH), Shanghai, Kina. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Stavanger universitetssykehus (SUS), FUOGH, M.D. Anderson Cancer Center og Duke University Medical Center, og er finansiert av FUOGH, SUS, Norges Forskningsråd og SBDM Stiftelse, Nederland. Hovedveileder har vært professor Jan P.A. Baak (Stavanger universitetssjukehus og Klinisk institutt 1, UiB).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.06.2013, kl. 09.15. Oppgitt emne: “Tumor markers in diagnostics of uterine cancer. A review of the history, present routines and future aspects”.
Sted: Aulaen, 2. etasje, Sydbygget, Stavanger Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.06.2013, kl. 10.30, Aulaen, 2. etasje, Sydbygget, Stavanger Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Weiwei Feng, e-post: jingsakura@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.