Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Nye angrepspunkter for målrettet kreftbehandling

Agnete Svendsen Tenfjord Engelsen   

Agnete Svendsen Tenfjord Engelsen disputerer torsdag 16. mai 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Intratumoural Heterogeneity of Glioblastoma. Implications of Immature Phenotypes on Tumour Growth and Resistance to Treatment”.

Glioblastoma (GBM) er den vanligste og mest aggressive formen for ondartet hjernesvulst hos voksne. Allerede ved diagnosetidspunktet har de aggressive kreftcellene infiltrert omkringliggende vev, slik at det ikke er mulig å fjerne alle kreftcellene kirurgisk uten å samtidig skade friskt hjernevev. I tillegg responderer kreftcellene dårlig på den tilleggsbehandlingen som i dag er tilgjengelig, nemlig stråleterapi og cellegift.

Den dystre prognosen for GBM er motivasjonen for dette doktorgradsarbeidet. Målsetningen med arbeidet er å forstå de mekanismer som hemmer effekten av cellegift og stråleterapi. Denne forskningen er en forutsetning for å finne nye angrepspunkt som kan bedre effekten av dagens behandling, samt muliggjøre et skreddersydd behandlingstilbud for den enkelte pasient med færre bivirkninger og bedre overlevelse.

Studiene som presenteres i dette doktorgradsarbeidet etablerer biomarkøren NG2 som en uavhengig prognostisk markør for GBM. Forskningen viser at 50 prosent av GBM-pasientene har høyt uttrykk av NG2 på kreftcellenes overflate. Dette gir kortere overlevelse, og gjør samtidig kreftcellene mer motstandsdyktige mot behandling med cellegift og stråleterapi. Så hvorfor er disse kreftcellene så motstandsdyktige? NG2 uttrykkes normalt på stamceller i hjernen. En hypotese er at de signalveiene som koordineres av NG2, sikrer økt overlevelse både for stamceller og kreftceller. Mekanismene som gir resistens er økt aktivitet i cellenes signalveier for overlevelse, samt i cellenes egne antioksidantsystemer og DNA-reparasjonsmekanismer. I alle disse signalveiene finnes angrepspunkter for skreddersydd behandling. NG2 er også funnet i svært aggressive kreftceller fra føflekk-kreft, samt enkelte aggressive undergrupper av brystkreft og blodkreft.

Dette forskningsarbeidet viser videre at målrettet behandling mot biomarkøren NG2 hemmer tumorvekst og tilvekst av nye blodkar i eksperimentelle svulster, og samtidig gjør svulstene mer sensitive for behandling.

Personalia:
Agnete Svendsen Tenfjord Engelsen (f. 1978) er utdannet cand. scient. i Celle- og utviklingsbiologi ved Institutt for Biologi ved UIB. Fra 2003 har hun vært ansatt på prosjektbasis i kreftforskningsgruppene til Professor Rolf Bjerkvig og Professor Per Eystein Lønning. Fra 2007 har hun utført sitt doktorgradsarbeid ved Institutt for Biomedisin under veiledning av seniorforsker Martha Chekenya Enger og Professor Rolf Bjerkvig.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.05.2013, kl. 14.15. Oppgitt emne: “How do cancer cells evade immune destruction?”
Sted: Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.05.2013, kl. 09.15, Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Agnete Svendsen Tenfjord Engelsen, tlf. 975 15414, e-post: agnete.svendsen@biomed.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.