Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Med historien som kampplass: Samtidskunst og queerpolitikk

Mathias Danbolt   

Mathias Danbolt disputerer onsdag 30. januar 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Touching History: Art, Performance, and Politics in Queer Times”.

“Feminismen er gått for langt”, “et queer-teoretisk hegemoni er forbi”, “rasisme er ikke lenger et problem”. Påstander som at kampsaker og kritiske perspektiver med røtter i sosiale bevegelser hører fortiden til møter vi ofte i debatter om de politiske utfordringene vestlige samfunn står overfor i dag. Men hvordan vet vi når noe er utdatert? Og hvem avgjør det? Dette er noen av spørsmålene som avhandlingen Touching History tar opp ved å undersøke samtidskunstprosjekter som avdekker historiefortellingens politiske grammatikk.

Touching History ser nærmere på en rekke samtidskunstnere som vender seg mot uferdige historier om kjønns- og seksualitetspolitisk urettferdighet. Avhandlingen består av en serie nærlesninger av kunstverk, performancer og utstillinger som behandler forholdet mellom politikk og temporalitet: hvilke kampsaker gjenkjennes som “nåtidige” og dermed viktige og relevante? Gjennom analyser av kunstverk av blant andre Mary Coble, Sharon Hayes, Pauline Boudry og Renate Lorenz utfordres etablerte historiske og teoretiske forståelser av forholdet mellom estetikk, politikk og følelser. Sentralt heri er avhandlingens kartlegging og diskusjon av hvordan forestillinger om arkiv, reenactment og historisk bevissthet har blitt tatt opp og gjenforhandlet av kunstnere og teoretikere som arbeider med feministiske, queerteoretiske, og antirasistiske perspektiver.

Analysene av kunstpraksisene i Touching History tegner opp konturene av en politisk estetikk som fremhever betydningen av å arbeide på tvers av tidslige, begrepslige og politiske grenser i forsøket på å analysere den historiske nåtid. Med fokus på historiens effekter og affekter viser avhandlingen at det kunstneriske feltet kan bidra med nye perspektiver på hvordan vi navigerer i tid og historie.

Personalia:
Mathias Danbolt (f. 1983) har en mastergrad i kunsthistorie fra UiB og har vært stipendiat ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Han er redaktør for Trikster – Nordic Queer Journal og arbeider som kunstteoretiker ved Det Fynske Kunstakademi og som ekstern lektor ved Københavns Universitet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.01.2013, kl. 16.30. Oppgitt emne: Hayden White long ago called attention to the fact that "history" is bound by the paradox of fact and fiction, because it is literary (Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-century Europe, 1973). More recently he has affirmed that history itself situates us in a paradox: "We are left therefore in a paradoxical situation in which we must affirm at one and the same time our determination by history and our freedom from it" (“War and Peace: Against Historical Realism" 2007). Using Hayden White’s quotes as a backdrop, define, extend and illustrate the term “Queer Paradoxology”. And, as a supplement, discuss whether or not the "performative" is a way to write history while freeing ourselves from it.
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.01.2013, kl. 09.30, Auditoriet, Bryggens Museum - Bymuseet i Bergen, Dreggsallmenningen 3, 5835 Bergen.

Kontaktpersoner:
Mathias Danbolt, +45 41151613, e-post: m@mathiasdanbolt.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.