Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Kvinner i Tanzania slår seg sammen for å slåss mot HIV

J. Hope Corbin   

J. Hope Corbin disputerer torsdag 6. juni 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“North-South Partnerships for Health: Key Factors for Partnership Success from the Perspective of KIWAKKUKI”.

Siden tidlig på 1980-tallet har Tanzania vært stilt overfor en HIV-epidemi. Selv om antall HIV-smittede har sunket siden 1990-tallet gjenstår det fortsatt en innsats innen forebygging, HIV-testing, omsorgsarbeid og oppfølging av foreldreløse barn. Dette gjør det nødvendig med finansielle ressurser, så vel som lokal kunnskap.

Hope Corbin utforsket et partnerskap mellom en grasrotorganisasjon i Moshi, Tanzania og donororganisasjoner fra Europa og Nord-Amerika. Kvinneorganisasjonen KIWAKKUKI opplevde suksess i nord-sør-partnerskapet, i kraft av sin medlemsmasse på over 6000 kvinner. Ressursen disse lokale, kunnskapsrike kvinnene utgjorde, ble en motvekt til økonomiske ressurser fra nordlige partnere. Motvekten bidro til en jevnere maktfordeling.

KIWAKKUKIs suksess førte til en hurtig ekspansjon av programmer og medlemsmasse. Etterhvert strevde KIWAKKUKI med å holde tritt med opplæringsbehovet. Nye frivillige ble ikke lenger trent like grundig, og noen deltakere i studien mente at kvaliteten på arbeidet sank. Nordlige partnere valgte KIWAKKUKI som samarbeidspartner på grunn av grasrotstrukturen, men svært få nordlige partnere investerte i å trene lokale medlemmer.

Studien understreker viktigheten av å trene frivillige. Det er nødvendig med klare avtaler innen nord-sør-partnerskapet om å trene lokale frivillige, ettersom mye av verdien i nord-sør partnerskapet skapes gjennom lokalsamfunnenes bidrag. Å styrke lokalsamfunnenes engasjement bidrar ikke bare til forbedrede tjenester og hensiktsmessig kulturell tilnærming; sørlige organisasjoner som har en sterk base av frivillige på grasrotnivå kan også balansere makten som ligger hos nordlige partnere med store finansielle bidrag.

Personalia:
J. Hope Corbin er førsteamanuensis ved Western Washington University i USA. Hun har en bachelorgrad i kommunikasjon fra State University of New York. I 2006 oppnådde hun en mastergrad i helsefremmende arbeid fra HEMIL-senteret ved Det psykologiske fakultet, UiB. Siden 2007 har hun vært doktogradsstipendiat ved UiB, under veiledning av professor Maurice Mittelmark og professor Gro Lie.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.06.2013, kl. 09.15. Oppgitt emne: “Methodological challenges in assessing Health Promotion partnerships”.
Sted: Aud. 130, 1. etg., Christiesgt. 12.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.06.2013, kl. 10.30, Aud. 130, 1. etg., Christiesgt. 12.

Kontaktpersoner:
J. Hope Corbin, e-post: hope.corbin@wwu.edu

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.