Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Variasjon i UV-stråling

Yi-Chun Chen   

Yi-Chun Chen disputerer fredag 22. mars 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“UV and aerosol climatology based on simulations and measurements by satellites and ground stations”.

Stråling fra solen tilfører jorden varme, og driver fotosyntesen som holder livssyklusen i gang. Variasjoner i atmosfærens optiske egenskaper er viktige for jordens klimasystemer. En viktig del av solens stråling ligger i den ultrafiolette (UV-) delen av spektrumet. Siden UV-strålingen er sterkt avhengig av atmosfæriske parametere, gir måling av UV-stråling en god estimering av endringer i atmosfærens innhold.

En andel av UV-lyset blir absorbert kraftig av ozon i atmosfæren. Dette gjør at mengden av atmosfærisk ozon har stor innflytelse på hvor mye skadelig UV-stråling som når ned til bakkenivå. Aerosoler påvirker også mengden av UV-strålingen. Ved å bruke spektrometre plassert i satellitter eller på bakken kan man overvåke både atmosfæriske gasser og aerosoler.

I denne studien har vi undersøkt mengdene av UV-stråling på bakkenivå, mengden av den atmosfæriske ozonen ved fire målestasjoner på det Tibetanske platået. Målingene viser svært høye verdier av UV-stråling i dette området. Man finner eksempler på verdier som er dobbelt så høye som det man ellers kaller ekstreme verdier (UV-indeks på 10). Ved hjelp av modeller for strålingstransport har vi undersøkt variasjonen i UV-strålingen. Spesielt har vi undersøkt betydningen av hvor høyt og på hvilken breddegrad målestasjonene ligger.

Videre har vi anvendt strålingstransport-modeller til å analysere data fra verdensomspennende nettverk av målestasjoner for måling av aerosol-mengder og -egenskaper. Vi analyserte data fra Andenes og Svalbard, og fant godt samsvar mellom resultatene fra våre beregninger og data som ble publisert av nettverket selv.

Vi har videre brukt strålingstransport-modeller til å analysere satellittmålinger av UV-stråling og aerosolklimatologi for tre områder i sentral Afrika. Her fant vi en sterk økning i aerosolmengdene i de tørre sesongene.

Personalia:
Yi-Chun Chen er født i 1977 i Taiwan. Hun tok mastergraden i Electrical Engineering ved National Taiwan University i 2007. Hun har vært ansatt som stipendiat ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.03.2013, kl. 09.15. Oppgitt emne: "Giant magnetoresistance effect".
Sted: Rom 292, Institutt for fysikk og teknologi.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.03.2013, kl. 13.15, Auditorium pi, Carl L. Godskes Hus, John. Brunsgt. 12.

Kontaktpersoner:
Yi-Chun Chen, tlf. 450 63157, e-post: Yi-Chun.Chen@ift.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.