Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Fedres rolle i forebygging av mor-barn-smitte av HIV i Uganda

Robert Byamugisha   

Robert Byamugisha disputerer 24. september 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Prevention of mother-to-child transmission of HIV programme in Eastern Uganda: Men’s involvement in a changing HIV testing policy context”.

I sitt arbeid med svangerskapskontrollene på Mbale-sykehuset i østre Uganda noterte Robert Byamugisha at de gravide hadde liten eller ingen støtte fra sine partnere i forebygging av mor-barn-smitte av HIV. Andelen testede var derfor lav. Etter en reform i 2006, som innførte rutine-testing av HIV ved svangerskapskontrollene, fant Byamugisha i sin første studie at andelen mødre som ble testet steg kraftig, men andelen mannlige partnerne var fortsatt lav. En spørreundersøkelse blant mødrene som kom på svangerskapskontroll viste at rutinetesting av HIV var godt mottatt fordi det reduserte stigma. Det er derfor en god idé å innføre rutinetesting på alle klinikker med svangerskapskontroller.

I en spørreundersøkelse blant de mannlige partnerne om hvorfor de sjelden var med på svangerskapskontroll, eller lot seg teste for HIV, identifiserte Byamugisha en rekke hindringer, både av sosial, kulturell og helsesystemmessig karakter. Flere forslag for å legge til rette for for de mannlige partnerne å være med på kontroll og testing fremkom. Et av dem var å sende et brev med kvinnen hjem og spesielt invitere med mannen til neste kontroll. Dette ble testet i den siste studien i avhandlingen hvor Byamugisha sendte med to forskjellige invitasjonsbrev hjem, det ene var et informasjonsskriv og det andre en uttalt invitasjon om å bli med på kontroll. Begge typene brev tredoblet antallet menn som kom på kontroll fra ca. 5 prosent til ca. 15 prosent. Dette er et enkelt og rimelig førstetrinn for å heve antallet fedre som kommer til svangerskapskontroll og lar seg teste for HIV ved andre klinikker i og utenfor Uganda.

Personalia:
Robert Byamugisha (1959) er lege fra Uganda og jobber ved Mbale Regionssykehus i det østre Uganda. Han tok sin legeeksamen ved Makerere Universitet, og har tatt et diplomkurs tropemedisin ved Heidelberg Universitet og en Master i Internasjonal Helse ved Universitetet i Bergen. Professor Thorkild Tylleskär ved Senter for Internasjonal Helse UiB og James K. Tumwine (Makerere) har vært hans veiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.09.2013, kl. 17.00. Oppgitt emne: "The prevention of mother-to-child HIV transmission in sub-Saharan Africa: the way forward".
Sted: Cavum, Nytt odontologibygg, Årstadveien 19.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.09.2013, kl. 09.15, Auditoriet, Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72.

Kontaktpersoner:
Robert Byamugisha, e-post: byamugishar@yahoo.co.uk

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.