Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Visuell kommunikasjon i en multikulturell samtid

    

Birte Brekketo disputerer fredag 1. februar 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Taswir i norsk kontekst: En undersøkelse av hvordan unge norskpakistanske muslimer forholder seg til visuell kommunikasjon med figurative uttrykk».

Figurative visuelle uttrykk problematiseres gjennom meningsutvekslinger mellom islamske lærde og diskusjonsfeltet benevnes ved begrepet taswir, som er arabisk for “å gi skikkelse eller form til noe”. Diskusjonene omfatter alt fra ulike fremstillingsteknikker og motiv til bruk av visuelle uttrykk i ulike kontekster. De lærdes fortolkninger av de religiøse kildetekstene varierer, men deres synspunkter kjennetegnes av tilbakeholdenhet overfor figurative visuelle uttrykk.

På hvilke måter angår disse lærde taswir-diskusjonene unge norskpakistanske muslimer av i dag? Dette er ett av de sentrale spørsmålene i prosjektet. Taswir-diskusjonene reiser spørsmål om visuell og religiøs identitet som berører muslimers hverdagsliv, og problemstillingene rundt bildebruk synes å bli spesielt tydelige for muslimer som lever i sekulære vestlige samfunn. De norskpakistanske ungdommene har gjennom oppveksten fått religiøs opplæring. Samtidig er de som elever i skolen og deltakere i norsk samfunnsliv kjent med europeisk visuell tradisjon der figurative uttrykk har høy anseelse. Ungdommene er fortrolige med forskjellige kunnskapstradisjoner som kan være utfordrende å forene i mange situasjoner.

Målet for prosjektet har vært å finne ut hvordan unge norskpakistanske muslimer orienterer seg og former sine personlige synspunkter på figurative visuelle uttrykk; nærmere bestemt hvordan de bruker figurative bilder, hvordan de reflekterer rundt figurative bilder, hvordan de opplever figurative bilder og hvordan de vurderer sin egen bildepraksis opp mot sentrale temaer i taswir-problematikken.

Personalia:
Birte Brekketo (1960) har diplom i maleri fra Kunstakademiet i Roma (Accademia di Belle Arti, 1988-1992) og hovedfag i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo (1996). Hun har undervist i tegning, form og farge i videregående skole fra 1996 til 2003. Fra 2003 har hun hatt fast stilling ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultetet for teknologi, kunst og design, Institutt for estetiske fag, der hun underviser i tegning, maleri, Photoshop og Illustrator. I tillegg har hun gjennom flere år fordypet seg i temaer relatert til multikulturalitet i visuell kommunikasjon.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
31.01.2013, kl. 16.30. Oppgitt emne: «Diskuter metodiske problem med bruket av kategorien «muslim» ved intervjuundersøkelser».
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.02.2013, kl. 09.30, Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Kontaktpersoner:
Birte Brekketo, tlf. 959 82691, e-post: Birte.Brekketo@hioa.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.