Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Ny teknikk for bedre medisinsk avbildning

Njål Brekke   

Njål Brekke disputerer torsdag 5. september 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Improved Positron Emission Tomography through the extraction of temporal characteristics from detector system".

Positron Emisjon Tomografi (PET) er en medisinsk avbildningsteknikk hvor en ved hjelp av radioaktive sporstoffer kan avbilde biokjemisk aktivitet i pasienter, i motsetning til de fleste andre avbildningsteknikker hvor en avbilder det anatomiske. En kan dermed følge f.eks. opptak av sukker i kroppen, som kan gi verdifull informasjon i diagnose og behandling av bl.a. kreft. PET-avbildning skjer ved at de radioaktive sporstoffene sender ut radioaktiv stråling (henfaller) fra innsiden av kroppen. En detektor-ring rundt pasienten fanger så opp strålene, og en datamaskin kan regne seg fram til en tenkt linje gjennom pasienten, hvor strålingen har sitt opphav. Etter at nok slike tenkte linjer har blitt detekterte, kan de endelige bildene som viser fordelingen av f.eks. injisert sukker i kroppen gjenskapes.

PET-teknologi ble først utviklet tidlig på 70-tallet, men de senere års utvikling innen både data-regnekraft, detektor-elektronikk og detektor-krystaller muliggjør i dag teknikker som kan forbedre bildekvaliteten betraktelig i forhold til det som i dag er vanlig. Gjennom samarbeidet med CERN har man ved UiB god kjennskap til den nyeste teknologien innen disse feltene, og denne kunnskapen kan overføres til PET.

Ved hjelp av simuleringsverktøy utviklet for høy-energi-fysikk har Brekke laget et simuleringsmiljø for en fremtidig PET-detektor. Her kan påvirkningen fra hver enkelt komponent på den endelige bildeoppløsningen undersøkes og kartlegges. Lærdommen herfra ble videre brukt av Brekke til å utvikle detektor-moduler bestående av scintillasjons-krystaller, utlesings-elektronikk og sanntid-signal/data-behandling til et ferdig modul som kan brukes i en såkalt Time-Of-Flight PET (TOF-PET). Ved hjelp av nøyaktige tids-målinger (ca. 500 billiondels sekund) kan posisjonen til de radioaktive sporstoffene i kroppen estimeres med en langt høyere presisjon enn i tradisjonell PET, noe som igjen fører til bedret bildekvalitet.

Personalia:
Njål Brekke er født i 1982 i Bergen. Han tok mastergraden sin ved Universitetet i Bergen i 2008, og har i perioden 2009-2013 vært stipendiat ved Institutt for Fysikk og Teknologi ved Universitetet i Bergen, ansatt ved Radiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus og finansiert av Helse Vest. Veileder har vært Renate Gruner, Dieter Rohrich og Kjetil Ullaland.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.06.2013, kl. 10.15. Oppgitt emne: "Hvordan oppstår tornadoer?"
Sted: Rom 546, Institutt for Fysikk og Teknologi, Allégaten 55.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.09.2013, kl. 13.15, Auditorium 2, Realfagsbygget, Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Njål Brekke, tlf. 926 53757, e-post: njal[ætt]myon.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.