Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Væskelekkasje og ødemdannelse ved nedkjøling

Hege Kristin Brekke   

Hege Kristin Brekke disputerer torsdag 14. november 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Fluid homeostasis during hypothermia and CPB in pigs
A: evaluation of a centrifugation method for isolation of interstitial fluid
B: studies on pharmacological interventions“.

Nedkjøling (hypotermi) bidrar til å bevare organfunksjon og brukes daglig i en rekke sammenhenger, spesielt innenfor hjertekirurgi, hjertestans og hodeskader.

Hypotermi kan imidlertid også ha uheldige effekter, idet tilstanden medfører tap av væske fra blodbanen til omliggende vev, med påfølgende ødemdannelse. Et slikt ødem vil kunne påvirke organfunksjon og bidra til organsvikt, ytterligere komplikasjoner og lengre hospitalisering til følge.

Cand.med. Hege Brekke har studert ulike kjølestrategiers effekt på ødemdannelse, og hun har sett på mulige medikamentelle intervensjoner som kan bidra til å redusere væskelekkasje, spesielt under hjertekirurgi, og samtidig bruk av hjerte-lunge-maskin. Arbeidet består av fem delstudier som har vært utført i en stordyr-modell ved Viviariet, Haukeland Universitetssjukehus, og er publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter.

Funn fra enkelte av delarbeidene vil etter hvert danne grunnlaget for endringer i behandlingsrutiner, idet bruken av enkelte anestesimedikamenter fremhever seg som mer skånsomme enn andre når det gjelder mikrovasculær væskelekkasje og ødemdannelse.

I Norge utføres det nærmere 5000 hjerteoperasjoner ved bruk av hjerte-lunge-maskin årlig. Pasientpopulasjonen er i endring mot flere eldre og sykere pasienter. Forbedringer i håndteringsrutiner, bedøvelsesmetoder og strategier for væskebehandling til denne pasientgruppen er viktige momenter i et forbedret helsetilbud.

Personalia:
Hege Kristin Brekke (født 1972) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen fra 1999. Hun er spesialist i anestesiologi fra 2009 og arbeider i dag som overlege ved Kirurgisk Serviceklinikk, Seksjon for anestesi og intensivmedisin, Haukeland Universitetssjukehus. Hun har siden 2007 også vært tilknyttet Sirkulasjonsforskningsgruppen ved Klinisk Institutt (K1), UiB, hvorfra arbeidet utgår. Stillingen har vært delfinansiert (50 prosent) gjennom stipend fra Universitetet i Bergen fra 2009. Leder og veileder for prosjektet er professor dr.med., overlege Paul Husby.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.11.2013, kl. 10.15. Oppgitt emne: «Farmakologiske aspekter ved terapeutisk hypotermi og konsekvenser for intensivmedisinsk behandling».
Sted: Auditorium 4 i BB-bygget, Haukeland Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.11.2013, kl. 12.00, Auditorium 4 i BB-bygget, Haukeland Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Hege Kristin Brekke, e-post: hege.kristin.brekke@helse-bergen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.