Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Hvor er Willy?

Rémy Belmonte   

Rémy Belmonte disputerer fredag 1. november 2013 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Algorithmic and Combinatorial Aspects of Containment Relations in Graphs".

Mengden av tilgjengelig informasjon og produsert data har økt betraktelig gjennom de siste årene. Å lete etter en informasjonsbit som er relevant i denne enorme mengden, har blitt desto vanskeligere for den som leter. Som et illustrativt eksempel kan dette sammenlignes med formålet i barneboken "Hvor er Willy?", der leseren blir bedt om å finne hovedpersonen Willy i en side overfylt med andre personer.

En type kombinatoriske objekter, kalt grafer, har vist seg meget nyttige i fremstillingen av relasjoner mellom informasjonsbiter. Belmonte tar for seg problemer relatert til å finne en mindre graf i en gitt stor graf. Om en stor graf "inneholder" en gitt liten graf, kan defineres på mange ulike måter. Belmonte beskriver ulike måter å definere innhold, og det gis algoritmer for å avgjøre om den store grafen inneholder den mindre grafen, ut fra de ulike definisjonene. Interessant nok er det ikke en gang lett å avgjøre om to gitte grafer er "like". Dette er blant problemene innen teoretisk informatikk som vi ikke kjenner en effektiv algoritme for. Slike problemer kan det, dersom de løses på en rett frem måte, ta tusener av år å få svar på ved hjelp av en datamaskin, noe som sikkert overrasker mange, siden datamaskiner blir raskere og raskere. Ut fra dette er det lett å se at de fleste problem relatert til å finne en mindre graf i en større graf er meget vanskelig og tidkrevende. Belmonte beskriver i sin avhandling algoritmer for tilfeller der vi kjenner til restriksjoner i de gitte grafene som gjør at vi klarer å utvikle effektive løsninger og algoritmer.

Personalia:
Rémy Belmonte er født i 1987 i Digne-les-bains, Frankrike. Han fikk sin mastergrad i informatikk i 2010 fra Det tekniske og naturvitenskapelige universitetet i Languedoc, Montpellier, Frankrike. Han har vært ansatt som stipendiat ved Universitetet i Bergen siden oktober 2010, under veiledning av Professor Pinar Heggernes. I januar 2014 starter han som postdoktor ved Universitetet i Kyoto i Japan og vil fortsette med arbeidet fra doktoravhandlingen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.09.2013, kl. 14.30. Oppgitt emne: "Geometric containment order".
Sted: Høyteknologisenteret, Datablokken, 3.etg, rom 3137.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.11.2013, kl. 10.15, Høyteknologisenteret, Datablokken, 2.etg, Store Auditorium.

Kontaktpersoner:
Rémy Belmonte, tlf. 476 86128, e-post: remybelmonte@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.