Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Stoffer i «hvite» tannfyllinger kan være skadelige

Vibeke Ansteinsson   

Vibeke Ansteinsson disputerer fredag 20. september 2013 for ph.d.– graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“In vitro toxicity of filler particles and methacrylates used in dental composite materials- Cytokine release and cell death“.

Hvite tannfyllingsmaterialer er kjemisk kompliserte. Materialene består av plast kombinert med fyllstoff, i tillegg til en rekke ulike hjelpestoffer. Fyllstoffet er keramiske partikler med ulik sammensetning og størrelse, fra mikropartikler ned til nanopartikler. Plasten (polymeren) binder fyllpartiklene sammen og består av en blanding ulike metakrylater (monomerer). Pasienter kan bli utsatt for komponentene på grunn lekkasje fra fyllingen og ved slitasje over tid. Både pasienter og tannhelsepersonell kan bli eksponerte når materialene håndteres og bearbeides, f.eks. ved pussing.

Hvite fyllingsmaterialer er nærmest enerådende nå, og derfor er det viktig å øke kunnskapen om de biologiske egenskapene til denne typen materialer. Ansteinsson har arbeidet ut i fra hypotesen om at komponentene i hvite tannfyllingsmaterialer kan forårsake uønsket biologisk respons i celler som dyrkes på laboratoriet (in vitro). Resultatene viser at både partikler og ulike monomerer kan gi skadelige effekter in vitro. Partiklene som ble studert i studien påvirket immunresponsen i form av endret frigjøring av betennelsesmediatorer i cellene (IL-6, IL-8 og IL1-β). Monomerene økte nivået av reaktive oksygen forbindelser (ROS) i cellene, skadet arvemateriale (DNA) og ga økt celledød.

Avhandlingen viser at det er viktig å opparbeide kunnskap om mulige uønskede effekter av moderne tannfyllingsmaterialer, noe som kan bidra til utvikling av trygge fyllingsmaterialer.

Personalia:
Vibeke Ansteinsson har en mastergrad toksikolog frå universitetet i Oslo. Hun har arbeidet på Folkehelseinstituttet og som gjesteforsker på Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer(NIOM) før hun ble ansatt som stipendiat ved Universitetet i Bergen ved Institutt for klinisk odontologi og tilknyttet Forskningsgruppen for biomaterialer. Arbeidet er utført i samarbeid med NIOM, veiledet av professor Nils Roar Gjerdet, professor Jon E Dahl og seniorforsker Jan Tore Samuelsen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.09.2013, kl. 09.00. Oppgitt emne: "Adverse reactions manifesting in the oral mucosa".
Sted: Cavum, Nytt odontolgibygg, Årstadveien 19.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.09.2013, kl. 11.00, Cavum. Nytt odontolgibygg, Årstadveien 19.

Kontaktpersoner:
Vibeke Ansteinsson, tlf. 67 51 22 19 (jobb), eller 934 97026 (privat), e-post: Vibeke.Ansteinsson@iko.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.