Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Nanopartikler: Det er ikke bare størrelsen som teller

Zouhir Ekeland Allouni   

Zouhir Ekeland Allouni disputerer fredag 28. juni 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Behaviour of titanium dioxide nanoparticles in cell culture media and role of physicochemical properties on cellular uptake in vitro».

Antall produkter som inneholder nanopartikler har økt voldsomt de siste årene. Vi blir i økende grad eksponert for kunstige nanopartikler i ulike former og tilstander. En nanopartikkel er mindre enn 100 milliarddels meter. Noen egenskaper endrer seg mye når partikler reduseres til nanoskala. Kunnskap om helseeffekter av nanopartikler er fortsatt begrenset, men de samme egenskapene som gjør nanopartikler nyttige, kan potensielt også gjøre dem skadelige for helse og miljø. Dette har derfor ført til det tverrfaglige forskningsfeltet nanotoksikologi.

Allouni har arbeidet ut fra hypotesen at nanopartikler med samme kjemiske sammensetning kan gi ulike biologiske effekter på grunn av forskjeller i andre egenskaper. Bakgrunnen for studiene er at titandioksid (TiO2), som er en av de mest vanlige nanopartiklene, også kan dannes internt i kroppen ved kunstige kroppserstatninger, eksempelvis tannimplantater og hofteproteser. Slik "indre eksponering" kan føre til at cellene kan være direkte eksponert, uten naturlige barrierer, slik som hud og slimhinner.

Studiene dreide seg om kartlegging av fysikalsk-kjemiske faktorer som kan påvirke celleopptak av TiO2-nanopartikler. Alle kommersielle TiO2-nanopartikler som var omfattet av studien, ble tatt opp av celler, men i ulik grad. Resultatene tyder på at både størrelse, form, krystallfase, agglomereringstilstand i celledyrkningsmediet, samt partikkeloverflaters evne til å adsorbere blodproteiner, spiller en avgjørende rolle i cellulære opptak. Avhandlingen viser et tydelig behov for videre utvikling av nanotoksikologi som forskningsfelt.

Personalia:
Zouhir Ekeland Allouni er født i Marokko i 1978. Han har utdanning i fysikalsk kjemi fra Marokko og Spania, der han også har vært gjesteforsker. Allouni var forsker ved Odontologiske og Ortopediske Biomaterialer og så ansatt som ph.d.-stipendiat tilknyttet forskningsgruppen Biomaterialer. Arbeidet er utført ved Institutt for klinisk odontologi og delvis ved NanoUiB og Univ. i Cadiz, veiledet av Mihaela Roxana Cimpan, Nils Roar Gjerdet og Paul Johan Høl. Prosjektet har vært finansiert av Universitetet i Bergen, med bidrag fra Meltzer Høyskolefond og Grieg Foundation.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.06.2013, kl. 14.15. Oppgitt emne: “The role of protein corona in toxicology of nanomaterial”.
Sted: Cavum, Nytt odontologibygg, Årstadveien 19.

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.06.2013, kl. 10.15, Cavum, Nytt odontologibygg, Årstadveien 19.

Kontaktpersoner:
Zouhir Ekeland Allouni, tlf. 410 02177, e-post: zouhir.allouni@iko.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.