Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Kvinnebladlesing som medieerfaring

Brita Ytre-Arne   

Brita Ytre-Arne disputerer fredag 24.2.2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Women’s magazines and their readers: Experiences, identity and everyday life».

Ukeblader og magasiner er populært lesestoff i Norge, spesielt blant kvinner. I avhandlingen analyseres erfaringene til en gruppe trofaste kvinnebladlesere. Hvordan og hvorfor leser de kvinneblader? Hvilken rolle spiller bladlesing i hverdagslivet, og har kvinneblader betydning for lesernes identitet?

Avhandlingens hovedfunn er at kvinnebladlesing er en kompleks medieerfaring med mange dimensjoner. Papirmagasiner kan lett oppfattes som gammeldagse i et digitalt medielandskap, men leserne liker de materielle kvalitetene til blader de kan «holde i hendene».

Kvinnebladlesing oppleves som verdifull kos og belønning i en hektisk hverdag, men flere forutsetninger må oppfylles for at leserne skal få den kosestunden de ønsker seg. Bladene må være forutsigbare slik at leserne umiddelbart kjenner igjen bladet «sitt», men også nyskapende for å opprettholde interesse over tid. De må være oppslukende slik at leserne får koblet av fra hverdagen, men samtidig tilby informasjon og perspektiver som er relevante for leserens hverdagsliv. Ivrige lesere er også kritiske, spesielt til det de oppfatter som urealistiske framstillinger av kvinners liv. De vurderer bladenes virkelighetsframstillinger ut fra egen identitet og livssituasjon, samtidig som bladene kan bidra til å justere deres oppfatning av hva det vil si å være kvinne i Norge i dag. Leserne bruker bladene som en ressurs for å relatere egne liv til samfunnet de lever i. Dette betyr at bladlesing har en indirekte – men vesentlig kulturell og samfunnsmessig funksjon.

Studien bygger på kvalitative dybdeintervju og en spørreskjemaundersøkelse blant kvinnebladlesere, supplert med tekstanalyse og intervju med redaktører. Avhandlingen består av fire vitenskapelige artikler og et sammendrag. Hver artikkel representerer en ny teoretisk innfallsvinkel til kvinnebladlesing som medieerfaring. Avhandlingen bidrar dermed til teoriutvikling i internasjonal kvinnebladforskning samtidig som den belyser et lite utforsket felt i norsk medievitenskap.

Personalia:
Brita Ytre-Arne (født 1981) er oppvokst i Bergen. Hun har en cand.mag. og en mastergrad i medievitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun har vært ansatt som stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap siden 2007. Doktorgradsprosjektet har blitt finansiert av Magasin- og ukepresseforeningen og UiB. Veiledere er professor Jostein Gripsrud og professor emerita Barbara Gentikow ved Institutt for informasjons- og medievitenskap.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.02.2012, kl. 15.15. Oppgitt emne: “Empirical Studies of Magazine Use: How might the unacknowledged (including unconscious) dimensions of magazine users' experiences be incorporated into analysis and what are the scientific implications of such incorporation?”
Sted: Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.02.2012, kl. 10.15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1

Kontaktpersoner:
Brita Ytre-Arne, 55 58 41 14, epost: Brita.Ytre-Arne@infomedia.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.