Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Koding for RFID kommunikasjon

Guang Yang   

Guang Yang disputerer fredag 31. august for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Coding for Passive RFID Communication"

RFID (Radio Frequency Identification) er en trådløs kommunikasjonsteknologi som muliggjør å identifisere objekter automatisk og trådløst ved bruk av radiobølger. Dette oppnås ved
hjelp av små enheter kalt RFID-brikker som kan festes til objekter som for eksempel et produkt, et dyr eller en person. Teknologien brukes til alt fra bagasjesporing til identifisering av dyr. En RFID-brikke bruker radiobølger for å kommunisere trådløst med en RFID-leser over korte avstander. Begge er utstyrt med antenner for å kunne sende og motta signaler.

Når en RFID-brikke ikke har egen strømkilde, så omtales RFID-systemet som et passivt system. I et passivt RFID-system får RFID-brikkene energi fra det elektromagnetiske signalet, altså radiobølgene, som de mottar fra leseren. En konsekvens av dette er at de bare kan behandle en begrenset mengde informasjon, og rekkevidden blir bare noen centimeter. Siden RFID-brikkene ikke har noen egen strømkilde, har også slike brikker begrenset prosesseringskapasitet, noe som igjen fører til utfordringer knyttet til signalsynkronisering og feilkorreksjon.

De fleste RFID standardene i bruk i dag spesifiserer koder som tidligere har vist seg å være nyttige i annen digital kommunikasjon. Et RFID-system er derimot ulikt andre mer tradisjonelle digitale
kommunikasjonsystemer. Et sentralt spørsmål som melder seg her er om det er mulig å designe alternative kodeløsninger som kan gi fordeler med tanke på blant annet energioverføring, signalsynkronisering og feilkorreksjon.

Yangs oppgave handler blant annet om hvordan rekkevidden mellom brikken og leseren kan økes og hvordan signalsynkroniseringen mellom dem kan forbedres ved å bruke ulike typer koder. I avhandlingen er modulasjonskoder, feilkontrollkoder og koder for å unngå feil, inkludert deres algebraiske og strukturelle egenskaper, relaterte algoritmer og teknikker beskrevet.

Personalia:
Guang Yang er født i 1984 i Kina. Hun tok mastergraden i Information Communication Technology ved Universitetet i Agder i 2006. Hun har vært ansatt som stipendiat ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen med fokus på koding for RFID-systemer.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.06.2012, kl. 15.30. Oppgitt emne: "Coding for flash memories"
Sted: Møterom ved Selmersenteret, 5. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
31.08.2012, kl. 14, Stort auditorium (2144), Høyteknologisenteret.

Kontaktpersoner:
Guang Yang, 942 99889, epost: guangyangnor@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.