Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Den lokale folkekongressen i Kina og demokratisk ansvarlighet

Yishuai Wang   

Yihuai Wang vil fredag den 27. april forsvare sin avhandling ved Universitetet i Bergen "The Accountability Function within a One-party Regime: The Case
of China's Local People's Congress".

Teorier om demokratisk ansvarlighet har stått sentralt i statsvitenskapelige studier av vestlige demokratier. Spørsmålet i avhandlingen er om de samme teoriene også har relevans i et ett-parti system som det kinesiske.

En sentral konklusjon er at Den lokale folkekongressen faktisk viser stor, og stadig større, demokratisk ansvarlighet - først og fremst i samspillet mellom de ulike institusjonene, men delvis også i form av en større lydhørhet overfor velgere ved valg. Avhandlingen, som er basert på omfattende feltstudier, har viet budsjettpolitikken særlig oppmerksomhet.

Personalia:
Yishuai Wang er født i 1979. Hun har en Mastergrad i Public Administration ved Sun Yat-sen Universitetet i Guangzhou og en PhD-grad i Management Science ved Shanghai Jiaotong Universitetet i 2009. Hun har siden våren 2008 vært tilknyttet Institutt for Sammenlignende Politikk, Universitetet i Bergen. For øyeblikket er hun ansatt ved East China Normal University i Shanghai.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.04.2012, kl. 15.15. Oppgitt emne: Historical institutionalism and its significance for explaining the development of Chinese political institutions
Sted: Auditorium Ulrike Pihls Hus, Professor Keysers gate 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.04.2012, kl. 10.15, Auditorium Ulrike Pihls Hus, Professor Keysers gate 1

Kontaktpersoner:
Yishuai Wang, tlf: +47 47167298, epost: ywa041@isp.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.