Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Rydbergatomer i elektriske og magnetiske felt

Abdul Waheed   

Abdul Waheed disputerer onsdag 9. mai for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
«Laser excited Li Rydberg atoms in electric and magnetic fields»

Abdul Waheed beskriver oppførselen til Rydberg-atomer i elektriske og magnetiske felt.

Rydbergatomer er høyt eksiterte atomer, hvor et av atomets ytterste elektroner blir løftet til en bane langt utenfor de andre elektronene. I et Rydbergatom vil det ytterste elektronet befinne seg langt unna atomkjernen størsteparten av tiden. Den gjennomsnittlige radiusen til Rydbergatomer kan derfor være flere tusen ganger større enn for vanlige atomer. En viktig egenskap som Rydbergatomer har, er den lange levetiden til den eksiterte tilstanden. Mens normalt eksiterte atomer, hvor elektronbanen ikke endres så mye, nesten øyeblikkelig returnerer til grunntilstanden, vil atomer eksitert til en Rydbergtilstand være svært stabile.

Rydbergatomer kan potensielt brukes som svært små og nøyaktige sensorer, og man kan også tenke seg fremtidige anvendelser innen kvantedatamaskiner. Årsaken er at de er sensitive til eksterne elektriske felt, og at man lett kan forme ulike stabile tilstander ved hjelp av de eksterne feltene.

Et eksperimentelt oppsett for studier av Rydbergatomer er nylig blitt etablert ved Universitetet i Bergen. Abdul Waheed beskriver de første resultatene fra disse eksperimentene samt virkemåten til oppsettet. Blant resultatene som er kommet frem, kan det nevnes at man har funnet nye dynamikker for symmetri og symmetrisammenbrudd i overganger mellom elektronskall. Waheed beskriver hvordan selv små symmetriforstyrrelser endrer systemets dynamikk, og hvordan slike eksterne påtrykk kan anvendes til å kontrollere atomets tilstander.

Personalia:
Abdul Waheed er født i 1972 i Abbottabad, Pakistan. Han har en Bachelor of Science fra Peshawar University, Pakistan (1994) og en Bachelor of Education fra Azad Jammu & Kashmir University (1999). Han tok sin første MSc.-grad ved Peshawar University, Pakistan (1997) og en ny MSc.-grad i optikk og atomfysikk ved Universitetet i Bergen (2008). Han har vært ansatt som seniorforsker ved National centre for Physics, Islamabad, Pakistan fra april 2002.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.02.2012, kl. 13.15. Oppgitt emne: «Michael Faraday and his experiments on induction»
Sted: Rom 292, Institutt for fysikk og teknologi, Allégaten 55

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.05.2012, kl. 13.15, Auditorium Pi, Matematisk institutt, Johannes Bruns gate 12

Kontaktpersoner:
Abdul Waheed, tlf: 96 65 12 66, epost: waheed.tanoli@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.