Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Regn i Etiopia

Ellen Viste   

Ellen Viste disputerer onsdag 9. mai for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Moisture transport and precipitation in Ethiopia».

Etiopia blir oftere forbundet med tørke enn med regn. Sannheten er at det er store forskjeller, både mellom ørkenaktig lavland og høylandsområder med like høy årsnedbør som Bergen, og mellom ulike sesonger. Med nedbørdata for ulike deler av Etiopia fra 1971–2011, viser denne avhandlingen at det har vært uvanlig mange tørre vårsesonger de siste 10–15 årene. Vårregnet påvirker hele landet, men er spesielt viktig i Sør-Etiopia. I sør har både våren og sommeren blitt tørrere siden 1971. I og med at bare 1 prosent av jorden vannes kunstig, kan selv små avvik fra normalnedbør ha store konsekvenser for det etiopiske landbruket.

Etiopia ligger i en del av verden der det kan være mulig å varsle været på sesongbasis. For å kunne vurdere om neste sesong vil bli tørrere eller våtere enn normalt, kreves det kunnskap om prosessene som skaper nedbør, og om hvordan de påvirkes av ulike forhold i atmosfæren, både over Etiopia og over fjerntliggende havområder. I den andre delen av avhandlingen er en trajektoriemodell brukt til å følge luft som kommer inn over det etiopiske høylandet, bakover i tid. Resultatene viser at det meste av fuktigheten som regner ut over området transporteres med luft fra Indiahavet, Sentral-Afrika og Rødehavet, mens en mindre andel kommer fra Atlanterhavet. Ved å se på hvordan variasjon i vinden over Afrika påvirker disse transportbanene, kan vi forstå mer om hvorfor noen regnsesonger er tørrere eller våtere enn andre.

Personalia:
Ellen Viste (f. 1973) er oppvokst i Bergen. Hun er utdannet cand.scient. fra Universitetet i Bergen / Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) i 1998, med en hovedoppgave om nedbør på Svalbard. Doktorgradsarbeidet er utført ved Geofysisk institutt, der hun ble ansatt som stipendiat i 2007.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.03.2012, kl. 13.15. Oppgitt emne: The Indian monsoon – Climatology, variability and possible forcing mechanisms.
Sted: Auditoriet, Østfløyen, Geofysisk institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.05.2012, kl. 13.15, Auditoriet, Østfløyen, Geofysisk institutt.

Kontaktpersoner:
Ellen Viste, tlf. 55 58 43 93, epost: ellen.viste@gfi.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.