Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Finnes det ny fysikk ved høye energier?

Arshak Tonoyan   

Arshak Tonoyan disputerer fredag 3. februar 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Recreating the top quark: Commissioning and monitoring of the ATLAS Inner Detector and search for New Physics with heavy particles”

ATLAS er en av to flerbruksdetektorer på CERNs Large Hadron Collider (LHC). Et av formålene til ATLAS-eksperimentet er søk etter nye partikler som er forutsagt av flere modeller som utvider standardmodellen for partikkelfysikk. De fleste av disse partiklene har veldig kort levetid, og blir deretter til vanlige partikler – blant annet til topp-kvarker som er de tyngste partiklene som hittil er oppdaget. Hvis man ved LHC oppdager flere toppkvarker enn standardmodellen skulle tilsi, kan det bli betraktet som spor av ny fysikk.

Tonoyan har studert muligheten for å finne tunge partikler som kan produseres ved LHC og som blir til topp- og antitopp-kvarker. Så langt har ingen av eksperimentene ved LHC funnet slike partikler, men søk pågår ettersom mengden av innsamlet data stadig øker.

Før man søker etter nye partikler, må man ha kunnskap om de fundamentale egenskapene til kjente partikler. Elektriske ladninger er blant disse egenskapene. Ladningen til topp-kvarken er 2/3 i standardmodellen, men det finnes en annen modell hvor den er 4/3. Tonoyan har målt ladningen til topp-kvarken med data fra ATLAS-detektoren og bekreftet at den er 2/3 som forutsagt av standardmodellen.

For å kontrollere at alt er i orden med detektoren mens den samler data har Tonoyan utviklet og satt i stand programvare for å overvåke den delen av ATLAS-detektoren (innerdetektoren) som er ansvarlig for sporing av partikler.

Personalia:
Arshak Tonoyan er født i 1982 og oppvokst i Gyumri, Armenia. Han er utdannet ingeniør-fysiker ved Moscow Engineering-Physics Institute i 2005. Fra høsten 2006 har han arbeidet med doktorgraden ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.12.2011, kl. 11.15. Oppgitt emne: «Antiparticles from Space»
Sted: Rom 546, Allégaten 55 (Institutt for fysikk og teknologi)

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.02.2012, kl. 13.15, Auditorium 2, Allégaten 41 (Realfagbygget)

Kontaktpersoner:
Arshak Tonoyan, tlf. 55 58 83 21, epost: arshak.tonoyan@uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.