Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Kostnadseffektiv og miljøvennlig produksjon av brenselceller

Hanna Tikkanen   

Hanna Tikkanen disputerer 27. april 2012 for ph.d.–graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Cost-Effective and Environmentally Methods for the Fabrication of Solid Oxide Fuel Cells”

Vestlig livsstil er basert på sikker kraftforsyning og drivstoff til transport. Energiforbruket i dag er stort sett dekket av fossile resurser. Disse resursene er begrenset og dette, sammen med økende energibruk og miljømessige skadevirkninger, gjør det nødvendig å utvikle alternative måter å produsere energi på. De tradisjonelle metodene for kraftproduksjon er basert på omforming av kjemisk energi til varmeenergi og videre til mekanisk energi og endelig til elektrisitet. Konvertering av energi fra en form til en annen fører til tap av energi. En brenselcelle konverterer kjemisk energi direkte til elektrisitet, noe som resulterer i høyere konverteringseffektivitet og derfor mindre tap av energi enn de tradisjonelle metodene.

Grunnene til at brenselceller ikke brukes til storskala energiproduksjon i dag er relatert til kostnadene og påliteligheten av teknologien. Faststoff brenselceller er høytemperatur brenselceller som er laget av keramiske materialer. Billige metoder for å lage keramiske komponenter er viktig før en bred kommersialisering av faststoff brenselcelleteknologi kan skje. Høy effektivitet og pålitelighet er også viktig for et kommersielt produkt. Å produsere brenselcelle-komponenter av keramiske nanopartikler har fått stor oppmerksomhet når det gjelder forbedring av effektiviteten.

Tikkanen har studert billige og miljøvennlige metoder for å lage brenselceller. Våtkjemiske metoder for å lage tynne filmer, som er skalerbare og enkle for masseproduksjon, ble valgt som metode til elektrolyttproduksjon. Keramiske nanopartikler ble laget av en variant av den såkalte “sol-gel” metoden, der de tradisjonelle chelaterende agenter er erstattet med tryggere og billigere materialer.

Tikkanen beskriver vellykket produksjon av elektrolyttlag ved hjelp av våt-kjemiske metoder samt testing av elektrokjemiske egenskaper av de produserte brenselcellene med keramiske nanopartikler. Strategier for å forbedre de målte resultatene er foreslått.

Personalia:
Hanna Tikkanen er født i 1981 i Stockholm, Sverige. Hun tok en mastergrad i fysikalsk kjemi ved Universitetet i Jyvaskyla, Finland i 2007 og studerte et år ved UiB som Erasmus –student i 2004. Siden våren 2009 har hun jobbet med doktorgraden ved Institutt for fysikk og teknologi på UiB og CMR Prototech under veiledning av professor Alex C. Hoffmann på UiB og forsker Crina Ilea på Prototech. Doktorgraden har vært finansiert av NFR. I dag er Hanna ansatt på Framo Engineering.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.03.2012, kl. 9.15. Oppgitt emne: Large-scale production of electricity by thermoelectric cells
Sted: Rom 292, Allegaten 55, Institutt for fysikk og teknologi

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.04.2012, kl. 13.15, Auditorium 2, Realfagbygget, Allegaten 41

Kontaktpersoner:
Hanna Tikkanen, tlf : 986 56466, epost: hanna-mari.tikkanen@ift.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.