Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

3D-oppfattelse i visualisering

Veronika Solteszova   

Veronika Solteszova disputerer 4. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Perception-Augmenting Illumination»

Menneskets visuelle system er en svært kompleks mekanisme. Når vi bruker visuelle virkemidler for å formidle informasjon, bør vi ta menneskets kognitive sans i betraktning. Illustratører har brukt teknikker som kommuniserer ideer veldig godt i flere hundre år. De har utviklet "oppskrifter" for hva som anses som god belysning av objekter og fargekomposisjon av skygger. Vi knyttet metodene deres til kunnskap om kognitive sanser og tilpasset visualiseringsmetoder for å forbedre oppfatningsevnen.

Illustratører bruker ikke svart farge for å uttrykke skygger. Til tross for dette, er det en vanlig praksis i datagrafikk. I stedet for svart, blir skygger i illustrasjoner definert som en blanding av tre farger: den primære fargen er blå, den sekundære fargen er objektets farge i en mørkere tone og den tredje fargen er den motsatte fargen av objektets farge. Vi har gjengitt den blå faktoren i skyggene, i visualisering og undersøkt økt oppfatningsevne. Når vi utveksler den svarte fargen for en blå farge, er luminanskontrasten av scenen redusert og denne handlingen kan påvirke dybdesyn av scenen. Vi gjennomførte eksperimenter der vi studerte hvordan den blå tonen i skygger påvirker dybdesyn og oppfatning av lokale variasjoner på overflaten i skyggene. Med hjelp av dette eksperimentet foreslo vi en retningslinje for skyggedesign som kombinerer det beste fra begge metodene.

Det tredje, meget viktige, funnet er at oppfatningen av overflatens vinkling på 2D skjermer deformeres med hensyn til virkeligheten. Derfor er objekter sett flatere enn de virkelig er. Vi fant ut at denne effekten er nesten venstre-høyre symmetrisk. Mer forbløffende er det med en topp-bunn asymmetri. Skråningen av flater som er er vendt oppover er undervurdert vesentlig mindre enn skråningen av flater som peker nedover. Vi foreslår retningslinjer på hvordan denne kunnskapen kan innlemmes i eksisterende belysningsmetoder som ofte brukes i visualisering.

Personalia:
Veronika Solteszova er født i 1985 i Bratislava, Slovakia. Hun har mastergraden i “Computer Graphics and Digital Image Processing” fra TU Wien, Østerrike. I 2009 flyttet hun til Norge for å fortsette med doktorgradsstudiet i visualisering. Hun fokuserer på hvordan man kan forbedre visualiseringsmetoder med hensyn av menneskets kognitive sanser. Doktorgradsarbeidet er uført under veiledning av Ivan Viola (Universitet i Bergen) og Odd Helge Gilja (Haukeland Universitetssykehus).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.09.2012, kl. 09.00. Oppgitt emne: «Independent Component Analysis»
Sted: Lille Auditorium, Høteknologisenteret, Thormøhlensgate 55

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.10.2012, kl. 09.00, Vilvites auditorium, Thormøhlensgate 52, Bergen

Kontaktpersoner:
Veronika Solteszova, tlf: 45197487, epost: veronika.solteszova@uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.