Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Godt utdannet, men uføretrygdes allikevel

Helle Schøyen   

Helle Schøyen disputerer tirsdag 24. april 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Socio-economic status, education and occupational outcome in bipolar disorder”.

Bipolar lidelse er en psykisk lidelse, kjennetegnet ved tilbakevendende depressive og maniske episoder. Bipolar lidelse er rangert blant de ti sykdommene i verden som er forbundet med høyest risiko for uførhet. Årsakene til den høye risikoen for uførhet ved bipolar lidelse er ufullstendig forstått. Denne avhandlingen har sett nærmere på hvilke faktorer som kan ha betydning for uførhet ved bipolar lidelse.

Studiene i avhandlingen viser at på tross av at pasienter med bipolar lidelse i Norge oppnår samme utdanningsnivå som den generelle befolkningen, er en høyere andel enslige, har betydelig lavere inntekt og mottar uføretrygd i en mye større grad enn den generelle befolkningen. I den generelle befolkningen gir økende utdanning redusert risiko for uføretrygd. I motsetning til den generelle befolkningen, fant vi i denne avhandlingen ingen ”beskyttende” effekt av høy utdanning mot uføretrygd ved bipolar lidelse. Derimot viste depressiv symptombelastning målt som antall innleggelser for depressive episoder og sykdomsvarighet å øke risikoen for uføretrygd, mens faktorer som generell intelligens og funksjonsnivå før sykdomsstart overraskende nok ikke viste noen sammenheng med risiko for uføretrygd. Studien understreker viktigheten av tidlig oppdagelse og god oppfølging gjennom livet for å forhindre fall i sosial og yrkesmessig fungering hos pasienter med bipolar lidelse.

Pasientene som denne avhandlingen bygger på er inkludert gjennom forskningsnettverkene: The Bipolar Research and Innovation Network study” (BRAIN) og Tematisk Område Psykoser (TOP). Pasientgruppen er sammenlignet med en stor kontrollgruppe fra den generelle befolkningen levert av Statistisk Sentralbyrå.

Personalia:
Helle Kristine Schøyen (f. 1961) er oppvokst i Bærum. Medisinsk embedseksamen ved Universitetet i Oslo i 1990. Spesialist i psykiatri 2001. Arbeid ved Psykiatrisk klinikk, Haugesund Sykehus/Helse Fonna 1997-2000. Stavanger Universitetssjukhus/Helse Stavanger fra 2000-2001, 2006-dd; Jæren DPS fra 2001-2006. 2010-2012 ph.d. -stipendiat ved Institutt for klinisk medisin, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.04.2012, kl. 9.15. Oppgitt emne: Reflections on the validity of psychiatric diagnoses, like bipolar and personality disorder, in ICD 10/DSM-IV-R.
Sted: Aulaen 2. Etasje, Sydbygget, Stavanger Universitetssjukehus, Armauer Hansens gate 20

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.04.2012, kl. 10.30, Aulaen 2. Etasje, Sydbygget, Stavanger Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Helle Kristine Schøyen, epost: helle@hesbynett.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.