Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Å angripe chiffre ved å løse ligninger

Thorsten Ernst Schilling disputerer torsdag 9. august for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
“Toward Efficient Algorithms in Algebraic Cryptanalysis”
Kryptologi handler om å studere og utvikle metoder for å sikre kommunikasjon og beskytte den fra utenforstående. Nå, i den digitale tidsalder, er vi både hjemme og på arbeidsplassen omgitt av elektroniske apparater som mottar, lagrer og overfører informasjon.
Eksempler på anvendelsen av kryptografi og fagets påvirkning på samfunnet generelt finner vi i nesten alle aspekter av vårt moderne samfunn: fra mobiltelefoner til elektroniske betalingssystemer, billettsystemer og selv klesetiketter. Med tanke på i hvilken grad kryptologi preger vårt hverdagsliv, er det viktig at man høyner den vitenskapelige forståelsen for kryptografiske metoder. Ved å analysere metodenes design og lete etter svakheter, prøver vi å oppnå sikkerhet.
I avhandlingen sin introduserer Thorsten Schilling teknikker for å representere og løse ligningssystemer derivert fra chiffre. Han formulerer algoritmer for å undersøke om slike systemer er praktisk løselige med det øyemed å finne ut av hvor vanskelig det er å knekke et gitt chiffer.
Interessen for algebraiske metoder i symmetrisk kryptografi økte betydelig rundt årtusenskiftet, men til tross for dette ser vi fortsatt ikke mange praktiske angrep på chiffre, hovedsakelig fordi å løse ligninger derivert fra chiffre innebærer svært komplekse beregninger. I avhandlingens første del undersøker Schilling kompleksiteten av to eksisterende metoder. I andre del presenteres en forbedring av en av disse algoritmene. Endelig introduseres en ny teknikk som kan anvendes på problemet.

Personalia:
Thorsten Ernst Schilling ble født i Köln i 1982. Han begynte på sin mastergrad i informatikk ved Heinrich Heine Universität i Düsseldorf i 2006, og fullførte den ved Selmersenteret, Institutt for Informatikk ved Universitetet i Bergen i 2008. Siden da har han vært ansatt som doktorgradsstipendiat ved samme institutt.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.08.2012, kl. 10.00. Oppgitt emne: «A Presentation of the five Finalists in the NIST SHA-3 Competition»
Sted: Selmersenteret

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.08.2012, kl. 10.00, Auditoriet, VilVitesenteret, Thormøhlensgate 51.

Kontaktpersoner:
Thorsten Ernst Schilling, 92 29 43 18, epost: thorsten.schilling@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.