Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Mødres erfaringer med HIV-testing under svangerskap i Uganda

Joseph Rujumba   

Joseph Rujumba disputerer tirsdag 27. november 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“The Social Context of Prevention of Mother to Child Transmission of HIV (PMTCT) in Uganda”.

I 2006 ble det innført HIV-rådgiving og testing for alle på svangerskapskontroll i Uganda for å forebygge mor-til-barn-smitte av HIV. Dette fordi overføring av HIV fra mor til barn er nesten eliminert i rike land, mens det fortsatt er en utfordring i fattige land som Uganda. Joseph Rujumba har tatt for seg mødres og helsearbeideres erfaringer med dette programmet – samt presentert forslag til forbedringer.

Mens de fleste kvinner som ble intervjuet kjente til, og forventet, HIV-rådgivning og -testing før de kom til svangerskapskontroll, påpekte de også behovet for bedre oppfølging og støtte i etterkant av HIV-testingen. HIV-negative kvinner fant det lettere å fortelle sin partner om sin HIV-status enn de HIV-positive, men kvinnene ønsket hjelp til å overbevise sine partnere om å la seg HIV-teste. Kvinnene som testet negativt rapporterte at deres partnere ofte antok at de dermed også var HIV-negative og at de ikke så behovet for å bli testet selv.

De fleste HIV-positive kvinner fortalte ikke om sin HIV-status til sine partnere, fordi de var redde for å bli forlatt, utsatt for vold og beskyldt for å bringe HIV inn i familien. Dersom kvinnene ikke forteller om sin HIV-status blir det vanskelig for dem å benytte forebyggingsprogrammet. Derfor bør disse kvinnene få støtte til å fortelle sine partnere om sin HIV-status, og til å oppfordre partnerne sine til å bli testet.

Studien viser også at en forbedring av forebyggingsprogrammet rettet mot mor-til-barn-smitte forutsetter at tilbudet er kontinuerlig tilgjengelig, inkludert utstyr for å teste HIV-status og medisiner til kvinner og deres barn. Det er nødvendig med regelmessing opplæring for helsearbeidere i samsvar med oppdatert kunnskap og retningslinjer.

Dersom det nasjonale og globale målet om å stoppe mor-til-barn-smitte av HIV skal realiseres, er det viktig for den ugandiske regjeringen og dens samarbeidspartnere å sikre at helsesystemet styrkes.

Personalia:
Joseph Rujumba (1974) fra Uganda har en mastergrad i Social Sector Planning and Management fra Makerere-universitetet, Uganda. Siden 2000 var han amanuensis ved Barneklinikken ved Makerere-universitetets sykehus. Siden 2008 har han vært engasjert i samarbeidet mellom Senter for Internasjonal Helse ved UiB og barneklinikken ved Makerere. Veiledere har vært Professor Harald Kristian Heggenhougen og Professor Thorkild Tylleskär ved UiB og James K. Tumwine og Dr. Stella Neema ved Makerere, Uganda.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.11.2012, kl. 11.15. Oppgitt emne: «Challenges of offering lifelong antiretroviral therapy as a follow-on of programmes for Prevention of Mother to Child Transmission of HIV in Uganda».
Sted: Auditorium 1, BB-Bygget.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.11.2012, kl. 13.15, Auditorium 1, BB-Bygget.

Kontaktpersoner:
Joseph Rujumba, epost: jrujumba@yahoo.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.