Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Sammenfiltring: en nyttig ressurs for kommunikasjon

Rahaman Ramij   

Ramij Rahaman disputerer fredag 13. januar for ph.d.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Study of nonlocal correlations and entanglement in the context of quantum information processing”.

Hastighet og hemmelighold er to av de viktigste problemstillingene for kommunikasjon og databehandling. I dag er teknologien bak enheter som datamaskiner og mobiltelefoner primært basert på den klassiske fysikkens lover. Man ønsker stadig mer ytelse og høyere grad av sikkerhet fra disse enhetene, og i den forbindelse er målet med kvanteinformasjonsteori å utvikle nye teknologier for informasjonsbehandling som kan bringe oss over i kvante-informasjonsalderen. Kvantekryptografi, den sikreste formen tenkelig for å sende hemmelige meldinger, er blant de viktigste resultatene i denne forbindelsen. For øvrig indikerer flere teoretiske resultater at en praktisk realisering av en ny type datamaskin, en kvantedatamaskin, er oppnåelig.

Kvantekryptografi og -beregning gjør det mulig å utføre enkelte oppgaver som ville være umulig i klassisk informasjonsteori. Dette skyldes i hovedsak et fenomen kalt som i kvantefysikk blir kalt sammenfiltring, og som kan anses å være den nyttigste ressursen i sammenheng med kvanteinformasjonsteori.

Rahaman har undersøkt visse egenskaper av sammenfiltring i forbindelse med kvantesikkerhet og andre oppgaver innen kvanteinformasjonsbehandling. I avhandlingen undersøkes også maksimalgrensene av ikke-lokalitet i kvanteteori, samt i andre teorier utenfor kvanteteori som likevel er i tråd med det grunnleggende relativistiske kausalitetsprinsippet. Rahaman utforsker også muligheten for gevinst ved anvendelsen av sammenfiltringer innen økonomi. Rahaman viser hvordan sammenfiltring gir høyere profitt for bedrifter enn den klassiske teorien om profitt på likevekt for en "Cournot duopol-modell" med produktvalg.

Personalia:
Ramij Rahaman ble født 2. januar 1982 i Baduria, India. Han fikk mastergraden sin i Applied Mathematics fra University of Calcutta, Kolkata, India, i 2005. I februar 2009 begynte han ved Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen, som doktorgradsstudent med Matthew G. Parker som veileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.12.2011, kl. 13.15. Oppgitt emne: «Device-independent quantum key distribution»
Sted: Høyteknologisenteret, Datablokken, 2.etg. Stort Auditorium (2144).

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.01.2012, kl. 13.15, Høyteknologisenteret, Datablokken, 2.etg. Stort Auditorium (2144).

Kontaktpersoner:
Ramij Rahaman, 55 58 42 87 , epost: Ramij.Rahaman@ii.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.