Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Vaksine mot H5N1 fugleinfluensa

Gabriel Kristian Pedersen   

Gabriel Kristian Pedersen disputerer tirsdag 13. mars for ph.d.-graden ved Universitetet I Bergen med avhandlingen:

“H5N1 influenza vaccines – preclinical and clinical studies”

Fugleinfluensa H5N1 har svært høy dødelighet ved overføring til mennesker. Siden 1997 har fugleinfluensa H5N1 smittet nærmere 600 personer og medført døden i 58 prosent av de registrerte tilfellene. Internasjonalt legges det i dag ned et stort forskningsarbeid for å utvikle vaksiner som skal beskytte befolkningen mot denne trusselen. I denne avhandlingen ble en ny vaksine funnet effektiv mot H5N1 virus i mus og mennesker.

Så langt har fugleinfluensa-viruset ikke smittet mellom mennesker, men den seneste forskning tyder på at viruset gjennom mutasjoner kan utvikle denne evnen. Et slikt virus vil kunne spre seg raskt til hele verden og medføre alvorlig sykdom og død. Den beste måten å beskytte seg mot influensa er ved vaksinasjon, men mesteparten av vaksiner testet mot fugleinfluensa har vist begrenset effekt. Influensa smitter gjennom luftveiene og vaksiner som gir beskyttelse av slimhinner i nese og svelg kan motvirke smitte. Denne beskyttelsen oppnås best ved å gi vaksinen lokalt (i nese eller munn) og krever generelt at vaksinen inneholder et vaksineforsterkningsstoff, såkalt adjuvans.

I dette arbeidet er forskjellige adjuvanser testet i mus og fugleinfluensavaksiner gitt ved injeksjon er blitt sammenlignet med vaksiner gitt i nese eller munn.

Resultatene viser at en type adjuvans er mest effektiv ved lokal administrasjon på slimhinner i nese og munn, mens en annen type er mer effektiv ved injeksjon. Dessuten måltes høyere vaksinerespons når vaksiner ble gitt i nesen fremfor under tungen. En høy respons ble også sett ved injeksjon av en vaksine med en såkalt saponin-adjuvans (Matrix MTM). Denne vaksinen var så lovende at den ble undersøkt i en fase I klinisk studie på Haukeland Universitets Sykehus i 2009. Vaksinen viste god effekt hos mennesker.

Denne avhandlingen, sammen med annen ny forskning på området, viser at effektive humane fugleinfluensavaksiner kan utvikles, noe som kan bli viktig ved en eventuell fremtidig fugleinfluensapandemi.

Personalia:
Gabriel Kristian Pedersen er født i 1980 og oppvokst i Danmark. Han er utdannet Cand.pharm. ved Københavns Universitet i 2008 og har vært ansatt som stipendiat ved Influensasenteret, Gades institutt fra 2009-2012.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.03.2012, kl. 14.15. Oppgitt emne: Viral «fossils» in the human genome
Sted: Auditorium 4 BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.03.2012, kl. 10.15, Auditorium 4 BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Gabriel Kristian Pedersen, 55974669 (kontor), 45808216 (mobil), epost: gabriel.pedersen@gades.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.