Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Kultur trumfer landbakgrunn

Eero Olli   

Eero Olli disputerer fredag 28. september 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Rejected Cultural Biases Shape Our Political Views: A Migrant Household Study and Two Large-Scale Surveys”.

Innvandrere blir ofte kategorisert etter landbakgrunn, men dette skjuler mange forskjeller. Olli har intervjuet innvandrerhusholdninger fra Vietnam, Chile og Sri Lanka. Det fremgår at husholdninger fra samme land kan være organisert på mange forskjellige måter, eller i forskjellige stereotype kulturer, kalt den hierarkiske, egalitære, individualistiske og fatalistiske kulturen. Mange vil gjenkjenne disse måtene å organisere på, noe som kan lette sosial samhandling i situasjoner hvor vi ikke har mulighet for nærmere kjennskap til hverandre.

En av Ollis konklusjoner er at ut fra hvordan innvandrerhusholdningen er organisert internt kan vi forstå dens politiske synspunkter. Det viser seg at det er stort samsvar her. Dette kan ha konsekvenser både for planlegging av ulike tiltak og for valgforskning.

I avhandlingen sees det både på husholdninger og individer. Det teoretiske utgangspunktet for avhandlingen er Mary Douglas´ kulturteori. Teorien som vanligvis benyttes til studier av institusjoner og konflikter, blir her brukt på husholdninger. Olli påpeker at forholdet mellom individ og kultur har blitt stemoderlig behandlet i teorien. Han foreslår noen forbedringer til teoriens individsyn og viser hvorfor meningsmålinger basert på teorien ikke har hatt den forventede suksess.

Et hovedpoeng i avhandlingen er at i stedet for å si at individer tilhører eller representerer en kultur, bør vi se på individets kompetanse i ulike kulturer, og kombinasjonen av preferanser for eller mot flere av disse. Denne nye modellens evne til å forklare partipreferanser er bedre enn den gamle modellens. Funnet gjaldt i hvert av de fem nordiske landene som ble undersøkt gjennom sammenlignbare meningsmålinger.

Personalia:
Eero Olli (f.1968) er oppvokst i Finland og flyttet til Norge i 1987. Han har studert ved Universitetet i Bergen og Berkeley, med hovedfag i sammenliknende politikk ved UiB fra 1995. Avhandlingen er delvis finansiert at NFRs forskningsprogram om innvandring, migrasjon og etniske relasjoner. Han har under avhandlingsarbeidet vært tilknyttet Institutt for sammenliknende politikk, med Per Selle og Michael Thompson som veiledere. Olli er i dag seniorrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.09.2012, kl. 15.15. Oppgitt emne: "What conclusions, if any, can be drawn from the academic literature on the Norwegian and Scandinavian immigration- and integration policies of the last ten to fifteen years?"
Sted: Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.09.2012, kl. 10.15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1

Kontaktpersoner:
Eero Olli, tlf. 9577 0064, epost: eero.olli@gmail.com.

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.