Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Når kroppen angriper seg selv

Bergithe E.V. Oftedal   

Bergithe E. V. Oftedal disputerer fredag 10. februar for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Autoimmune polyendocrine syndrome type I –novel diagnostic assays and immune regulation”.

Et funksjonelt immunforsvar må kunne skille mellom egen kropp og det som er fremmed, som bakterier og virus. Immunceller som reagerer mot eget vev finnes normalt, men hvis de går til angrep på kroppens organer oppstår autoimmune sykdommer. Autoimmun polyendokrint syndrom type I (APS-I) er en sjelden, arvelig, organ-spesifikk autoimmun sykdom hvor kronisk sopp, autoimmun ødeleggelse av binyrene og av biskjoldbruskkjertlene er de vanligste symptomene. Pasientene har ofte andre symptomer som type 1 diabetes, ovariesvikt og kronisk diare. Pasientene produserer antistoffer som reagerer med viktige proteiner i cellen, spesielt enzymer (cellens katalysatorer) og signalmolekyler. APS-I skyldes defekt i Autoimmun regulator (AIRE) genet som uttrykkes i tymus, et organ bak brystbeinet som har en viktig funksjon som immunsystemets skolestue – det er her immuncellene lærer å skille eget fra fremmed. Denne læringsprosessen dirigeres av AIRE som styrer bortluking av selvreaktive celler. Når AIRE mangler slippes selvreaktive immunceller ut av skolestuen og kan så gå til angrep på eget vev.

Oftedal har utviklet diagnostiske metoder for å måle antistoffer mot signalmolekyler. Disse analysene viser seg å være svært følsomme og nyttige for å identifisere pasienter med APS-I på et tidlig stadium. Siden de ulike sykdomsmanifestasjonene ved APS-I kan opptre på svært ulike tidspunkt i livet er diagnosen vanskelig å stille, og ofte erkjennes ikke sykdommen før etter mange år. Analysene til Oftedal tilbys nå som rutineanalyser ved Haukeland Universitetssykehus. Takket være et stort pasientregister på Haukeland Universitetssykehus og UiB har Oftedal kunnet utføre unike studier av immunceller i pasienter med APS-I og deres slektninger, og funnet lavere nivå av regulatoriske immunceller som er viktig for å begrense immunreaksjonen og unngå vevsødeleggelse. Også celler som er viktig i immunforsvaret i slimhinner var funnet å være redusert.

Personalia:
Bergithe E. V. Oftedal er født i 1979 på Gjøvik, og oppvokst i Bergen. Hun avla master i molekylærbiologi i 2005 ved Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen. I 2007 startet hun sin PhD ved endokrinologisk seksjon, Institutt for indremedisin, UiB, med professor Eystein S. Husebye og Dr. Anette S. B. Wolff som veiledere. Arbeidet har vært finansiert av Helse Vest RHF.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.02.2012, kl. 15.00. Oppgitt emne: Tolerance in organ specific autoimmunity
Sted: Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.02.2012, kl. 10.30, Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Bergithe E. V. Oftedal, tlf 876 89 880, epost: bergithe.oftedal@med.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.