Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Vellykket støtte til fullamming i Uganda

Jolly K. Nankunda   

Jolly K. Nankunda disputerer 6. februar for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Individual peer counselling for exclusive breastfeeding in Uganda”.

Støtte til fullamming er et av de viktigste tiltakene for å forebygge at spedbarn dør i lav-inntektsland. I Afrika sør for Sahara ammer de fleste mødre barna sine, men svært få gir bare morsmelk (fullammer) til barnet har blitt seks måneder - det anbefalte tidsrommet. Studier fra andre deler av verden har vist at mødre fullammer lenger dersom de får ammehjelp; råd og støtte av kvinner som får en kort opplæring i gunstig ammepraksis.

Med utgangspunkt i en større kvantitativ studie der fullamming ble fremmet på landsbygden i fire Afrikanske land, brukte Jolly Nankunda kvalitative studieteknikker for å forstå erfaringer fra ammerådgivere i Øst-Uganda. Hun studerte også hvordan denne ammestøtten ble oppfattet av mødrene selv. Arbeidet bidrar til å identifisere og nyansere hvordan og hvorfor ammerådgivningen bidro til økt fullamming.

Nankunda viser at kvinner med lav utdanning og relativt liten opplæring ble godt mottatt og fungerer godt som ammerådgivere på landsbygden i Uganda. Ammerådgiverne trengte og verdsatte veiledningen de fikk. De hadde fordommer mot fullamming på forhånd, men dette ble forandret gjennom opplæringen. Mødrene satte stor pris på at noen i nærmiljøet kunne komme hjem til dem og gi råd. De som var mest fornøyde, var de som hadde fått fem eller flere hjemmebesøk. Et av mødrenes problem var at andre familiemedlemmer ikke hadde fått de samme rådene, og kunne motsette seg at barnet ble fullammet.

Systematisk planlegging og involvering av lokalsamfunnet viste seg å være en viktig faktor for hvor godt fullamming ble akseptert. Studien viste også at det er nødvendig med lokalt tilpasset opplæring av ammerådgiverne som tar hensyn til kunnskapsmangler og lokale oppfatninger om amming, og at det er viktig med kontinuerlig veiledning av rådgiverne for vellykket fremming av fullamming.

Personalia:
Jolly K. Nankunda er født i Uganda og tok legeutdanning ved Makerere universitet, Kampala. Hun er utdannet barnelege ved samme universitet og er avdelingsoverlege ved Mulago Universitetssykehus som samarbeider tett med Makerere universitet. Siden 2004 har hun vært engasjert i PROMISE-EBF studien i Mbale i øst Uganda. Hennes veiledere har vært Prof. James K. Tumwine ved Makerere Universitet og Prof. Thorkild Tylleskär ved Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.02.2012, kl. 11.15. Oppgitt emne: Planning and implementing a community intervention for breastfeeding: rationale, underlying theory, and keys to success.
Sted: Auditorium 2, BBB

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.02.2012, kl. 13.15, Auditorium 2, BBB

Kontaktpersoner:
Jolly K Nankunda, epost: jnankunda@hotmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.