Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Hvor effektiv er bistanden til Malawi?

Jessica Jemima Mzamu   

Jessica Jemima Mzamu disputerer fredag 29. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"The Ways of Maize: Food, Poverty, Policy and the Politics of Meaning among the Chewa of Malawi"

Avhandlingen baserer seg på etnografiske studier av hvordan matvare- og utviklingshjelp påvirker dagliglivet til medlemmer av Chewa-folket i Malawi. Hovedfunnet er at denne bistanden noen ganger fører til uforutsette konsekvenser, som stadig tilbakevendende perioder av fattigdom og sult, fordi de ulike gruppene involvert i implementeringen har forskjellige meningshorisonter, verdisystemer og interesser.

Avhandlingen undersøker bruken av og meningsdannelse knyttet til mais, som er det viktigste næringsmiddelet for de fleste malawiere, og hvordan denne påvirkes når standardisert mat- og bistandsstrategier introduseres. Mais er tillagt spesielle betydninger, verdier og interesser, både av Chewaer og andre som mottar matvarehjelp. Dette blir imidlertid sjelden tatt hensyn til når bistandsstrategier legges, verken på det lokale eller det globale plan. Avhandlingen viser at dette bidrar til å undergrave fundamentale aspekter ved Chewaenes levemåte, ikke minst hvordan de tenker om, erfarer og løser problemer. Siden de vanligste bistandsstrategiene hemmer vesentlige aspekter ved Chewaenes problemløsningsstrategier, har slike intervensjoner gang på gang ført til stadig tilbakevendende perioder av fattigdom og forverring av opplevelsen av sult for dem bistanden er ment å hjelpe.

Avhandlingen forener også forskjellige aspekter ved mat som i tidligere forskning har blitt sett på som separate tematikker, og bidrar således til akademiske debatter om mat så vel som bistand. Gjennom å vektlegge at mais ikke bare er en viktig karbohydratkilde for malawiere flest, men også spiller en viktig rolle i den sosio-kulturelle meningsdannelsen, for verdisystemet og i hverdagspraksiser, understrekes også at det oppstår betydelige spenninger og konflikter når matvarebistanden griper inn uten å ta hensyn til mottakernes livsverden.

Personalia:
Jessica Jemima Mzamu har vært tilknyttet Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen siden 2004, først som masterstudent ved Anthropology of Development-programmet, og fra 2006 som ph.d.-kandidat. Mzamus forskningsinteresser inkluderer fattigdom og analyse av strategier innen matvarebistanden, utviklingshjelp og maktrelasjoner. Hennes regionale fokus er på Afrika sør for Sahara, og særlig Malawi. Mzamu er medlem av forskningsgruppen “Poverty Politics- Current Approaches to its Production and Reduction”, som holder til på Institutt for sosialantropologi.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.06.2012, kl. 15.15. Oppgitt emne: Thinking through food - new perspectives on 'the social life of things'
Sted: Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1 v/UiB

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.06.2012, kl. 10.15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1 v/UiB

Kontaktpersoner:
Jessica J. Mzamu, tlf 951 89996, epost: Jessica.Mzamu@sosantr.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.