Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

"Musikken er livet, det" - integrert musikk i behandling av demens

Audun Myskja   

Audun Myskja disputerer fredag 22.06.2012 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

"Integrated music in nursing homes – An approach to dementia care".

Miljøtiltak skal være primærbehandling i framtidens sykehjemsmedisin, men er per i dag lite definert og dokumentert. Avhandlingen ser på medisinsk filosofi og etiske grunnverdier som kan danne fundament for å håndtere sårbare pasientgrupper og gir en oversikt over hva forskningen per i dag har funnet om behandling av demenssymptomer via musikk og andre miljøtiltak.

Den praktiske delen undersøker hvordan musikk per i dag er brukt på sykehjem, hvordan aktører opplever virkningen av ulike tilnærminger til musikk, og hvordan musikk kan utvikles som miljøtiltak, bygget på systematiske verktøy for å kartlegge preferanse og gi en individualisert tilnærming til musikk.

Avhandlingen viser at musikk kan hjelpe mot uro ved demens. Musikken må tilpasses den enkeltes behov. Musikk kan øke velvære og mestring, særlig via økt vitalitet, glede og indre ro. Riktig bruk av musikk kan gi en modell for gode miljøtiltak, og hjelpe ansatte til å forstå beboernes behov bedre, særlig ved langtkommet demens med språkløshet.

Riktig bruk av musikk krever systematikk – tilfeldig bruk av musikk kan fungere som støy, og forverre demenssymptomer. Individualisert musikk og omsorgssang kan innføres på sykehjem og integreres i vanlige behandlingsopplegg, uten store ekstrakostnader. Samarbeid mellom musikkterapeut og ansatte i innføring og utvikling av musikktiltak gir best resultater over tid.

Personalia:
Audun Myskja, overlege og spesialist i allmennmedisin, har ledet og veiledet en rekke prosjekter innen eldre- og demensomsorg, skrevet 13 fagbøker, av dem tre om musikk i helsevesenet, gitt ut 12 CD-er og instruksjons-DVD-er med musikk og instruksjon i avspenning og trening, underviser nasjonalt og internasjonalt i praktisk bruk av musikk i helsevesenet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.06.2012, kl. 18.00. Oppgitt emne: "Implementering av tilnærmingen "integrert musikk" i norsk demensomsorg: roller, profesjonelle ferdigheter og ressurser"
Sted: Gunnar Sævigs Sal, Griegakademiet, Lars Hilles gate 3, 5015 Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.06.2012, kl. 10.00, Gunnar Sævigs Sal, Griegakademiet, Lars Hilles gate 3, 5015 Bergen

Kontaktpersoner:
Audun Myskja, 64913990, epost: post info@livshjelp.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.