Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Ny viten om tilbakegang av celleforandringer på livmorhalsen

Ane Cecilie Dæhli Munk   

Ane Cecilie Dæhli Munk disputerer 9. november 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, med avhandlingen:

”Molecular biomarkers, human papillomavirus-genotypes and clinical factors in regression prediction of cervical intraepithelial neoplasia grades 2-3”.

Mange kvinner rammes av celleforandringer på livmorhalsen. Disse forårsakes av forskjellige typer humant papillomavirus, der noen er mer kreftfremkallende enn andre. Celleforandringer kan utvikle seg videre til livmorhalskreft, men hos 30-40 % vil celleforandringene gå tilbake av seg selv uten behandling fordi immunsystemet bekjemper viruset (spontan tilbakegang). Det finnes ikke sikre metoder som kan skille mellom celleforandringer som går spontant tilbake og de som utvikler seg videre til kreft. Operasjon med fjerning av vev er eneste behandlingstilbud for kvinner med mer uttalte celleforandringer, og 3000 kvinner opereres årlig i Norge. Operasjonen kan forårsake svakere livmorhals, og dermed økt risiko for senabort eller for tidlig fødsel.
Målet for doktorgradsarbeidet har vært å identifisere faktorer som kan skille ut pasienter med høy sannsynlighet for spontan tilbakegang av celleforandringer.

Ved utredning av celleforandringer tas vevsprøver. Etter fire måneders oppfølging viste studien at ved å bruke vevsmarkører (pRb og immunmarkører), kunne kvinner med celleforandringer deles inn i grupper med høy (53 %) og lav (6 %) sannsynlighet for spontan tilbakegang. Ved å bruke kondom ved samleie økte sannsynligheten for spontan tilbakegang til 67 %, og for kvinner med mindre kreftfremkallende virustyper til 73 %.

Konklusjon: Vevsmarkører og analyse av virus-undergrupper, kan skille ut pasienter med celleforandringer som har høyere sannsynlighet for spontan tilbakegang. Bruk av kondom kan øke sannsynligheten for spontan tilbakegang ytterligere. Studien har bidratt til bedre diagnostikk og økt forståelse av mekanismene bak celleforandringer på livmorhalsen, noe som igjen kan føre til færre operasjoner.

Personalia:
Ane Cecilie Dæhli Munk (f. 1972) er oppvokst i Søgne, og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bonn, Tyskland, i 1998. Hun er overlege ved Kvinneklinikken, Stavanger Universitetssjukehus. Hovedveileder har vært Jan P.A. Baak og biveileder Emiel Janssen ved Avdeling for patologi, Stavanger Universitetssjukehus. Prosjektet har vært finansiert av Stavanger Universitetssjukehus samt ett års stipend fra Helse Vest. Doktorgraden går ut fra Gades Institutt ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.11.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: "Immunforsvarets rolle ved virusindusert gynekologisk cancer".
Sted: Aulaen, 2. etasje, Sydbygget, Stavanger Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.11.2012, kl. 10.30, Sydbygget, Stavanger Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Ane Cecilie Munk, epost: macd@sus.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.