Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Metallisotoper forteller kjemiske og biologiske historier

Kirsten Möller   

Kirsten Möller disputerer fredag 24. august 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Transition metal isotope fractionation in marine hydrothermal deposits of the Mohns Ridge, North Atlantic Ocean”

Når tektoniske plater beveger seg fra hverandre dannes det ny havbunnsskorpe ved midthavsryggene. Langs disse "arrene" på havbunnen, som strekker seg over alle verdens hav, siver kaldt havvann ned i den ferske, porøse skorpen. Der gjennomgår vannet en rekke kjemiske reaksjoner før det stiger opp som varm hydrotermal væske og returnerer til havet gjennom skorsteinslignende strukturer ("black/white smokers") på havbunnen. Slike hydrotermale områder danner grunnlaget for særegne økosystemer med stort biologisk mangfold, og regnes som et mulig arnested for det første livet på jorden.

Kjemiske og biologiske reaksjoner kan endre den naturlige forekomsten av stabile isotoper i geologiske og biologiske materialer, et fenomen som kalles isotopfraksjonering. I sin avhandling har Möller målt isotopfraksjonering av transisjonsmetallene jern, kobber og zink i prøver fra Lokeslottet og Jan Mayen-feltet, to hydrotermale områder i Nord-Atlanteren. Möller har med dette kunnet bestemme hvilke (bio)kjemiske reaksjoner som har vært involvert i dannelsen av mineraler ved lave og høye temperaturer i disse to hydrotermale systemene.

En bedre forståelse av isotopfraksjonering av transisjonsmetaller i dagens hydrotermale områder kan være en nøkkel til å studere livet på jorden langt tilbake i tid, i form av kjemiske spor i bergarter. Möller har derfor sammenlignet metallisotop-signaturene i de nordatlantiske prøvene med prøver fra ca. 490 millioner år gamle hydrotermale systemer oppbevart i et såkalt ofiolittkompleks ved Løkken i Sør-Trøndelag. Selv om det ikke ble påvist noen unike isotopsignaturer som med sikkerhet kan tilskrives mikrobiell aktivitet i disse gamle prøvene, så vil resultatene være viktige for videre forskning.

Personalia:
Kirsten Möller er født i 1984 i Hannover og oppvokst i Tyskland. Hun tok diplomgraden i geovitenskap (tilsvarende mastergraden) ved Leibniz Universität Hannover (Tyskland) i 2008. Hun har siden våren 2009 jobbet med doktorgraden ved Senter for geobiologi og Institutt for geovitenskap med Ronny Schönberg, Rolf-Birger Pedersen og Ingunn Thorseth som veiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.06.2012, kl. 11.15. Oppgitt emne: “Stable isotope fractionation in the Solar system”
Sted: Auditorium 4, Realfagbygget, Allégaten 41

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.08.2012, kl. 11.15, Auditorium 5, Realfagbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Kirsten Möller, tlf: 41280224, epost: Kirsten.Moller@geo.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.