Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Proteiner kan gi bedre MS-diagnose

Kroksveen Ann Cathrine   

Ann Cathrine Kroksveen disputerer fredag 13. april for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Quantitative proteomics analysis of cerebrospinal fluid – Biomarker discovery and verification in multiple sclerosis.”

Multippel sklerose (MS) er en kronisk inflammatorisk sykdom som rammer hjernen og ryggmargen, og er en av hovedårsakene til uførhet hos unge voksne. Norge har høy forekomst av MS sammenlignet med folketallet og hvert år får 250-350 personer diagnosen. Flertallet av disse er kvinner. Til tross for mye forskning på MS er årsaken fremdeles ukjent, men man antar at både genetisk disposisjon og miljø spiller inn. I dag er det ingen tester som kan stille en tidlig og sikker diagnose og det finnes ingen behandling som kurerer sykdommen. Det er derfor viktig å finne nye diagnostiske markører som også kan gi ny informasjon om sykdommen og bidra til utviklingen av ny behandling.

Proteomikk er studien av proteiner i celler, vev og kroppsvæsker og kan benyttes for å undersøke hvordan proteinene forandrer seg ved blant annet sykdom. I sitt doktorgradsarbeid har Kroksveen brukt proteomikk til å studere endring av proteinutrykket i spinalvæske hos pasienter med MS for å finne sykdomsspesifikke markører. Spinalvæsken er i direkte kontakt med hjernen og ryggmargen og man antar at det allerede tidlig i sykdomsutviklingen er mulig å finne markører som reflekterer patologiske forandringer her.

Kroksveen viser i sitt doktorgradsarbeid at spinalvæske kan bli påvirket av faktorer som ikke er sykdomsspesifikke og hun belyser derfor viktigheten av å samle inn og lagre denne kroppsvæsken etter strenge retningslinjer. Videre presenterer Kroksveen proteiner som er forskjellig uttrykt mellom MS pasienter og en rekke andre nevrologiske sykdommer. Disse proteinene har potensial som diagnostiske markører og kan ved videre studier bidra til å gi et nytt innblikk i sykdomsmekanismen for MS.

Prosjektet har vært finansiert av det nasjonale FUGE programmet, Norges forskningsråd, Universitetet i Bergen, Helse-Vest, Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, L. Meltzers høyskolefond og MS forbundet.

Personalia:
Ann Cathrine Kroksveen er født i Bergen i 1981. Hun har bachelor i bioingeniørfag fra Høgskolen i Bergen (2005) og master i molekylærbiologi fra Universitetet i Bergen (2007). PhD prosjektet har vært utført ved Institutt for Indremedisin og Institutt for Biomedisin ved PROBE, UiB. Dr. Frode S. Berven har vært hovedveileder og Professor Rune J. Ulvik medveileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.04.2012, kl. 14.15. Oppgitt emne: Biomarkers for neurological disorders
Sted: Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91. Auditorium 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.04.2012, kl. 11, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91. Auditorium 1

Kontaktpersoner:
Ann Cathrine Kroksveen, tlf 920 31413, epost: ann.kroksveen@med.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.