Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Hvordan bruker norske virksomheter modellering?

Anniken Karlsen   

Anniken Karlsen disputerer fredag 26.10 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Enterprise Modeling to Support ICT-enabled process Change.

Karlsen har studert hvordan et utvalg av norske virksomheter har brukt virksomhetsmodellering i arbeidet med å forbedre sine IT-støttede forretningsprosesser. Virksomhetsmodellering er det å lage beskrivelser av hele eller deler av en virksomhet i form av for eksempel prosessflytdiagram.
I avhandlingen beskriver Karlsen ulike måter å bruke virksomhetsmodellering på og ulike fordeler virksomhetene kan oppnå. Hun tar også for seg ulike barrierer som hindrer bruken av virksomhetsmodellering. Et hovedresultat er en forskningsmodell av modelleringspraksis.

Personalia:
Anniken Karlsen arbeider ved Høgskolen i Ålesund. Hun er fra tidligere utdannet Dataingeniør fra Møre og Romsdal Ingeniørhøgskole, Master of Information Technology fra Universitetet i Aalborg, Danmark, og Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.10.2012, kl. 15.15. Oppgitt emne: Enterprise modelling: an exposé of frameworks, approaches and tools
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1 v/Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.10.2012, kl. 10.15, Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1 v/Universitetet i Bergen.

Kontaktpersoner:
Anniken Karlsen, 90 74 17 04, epost: ak@hials.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.