Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Hiv-testing i hjemmet kan redde liv

Marte Jürgensen   

Marte Jürgensen disputerer fredag 12. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«HIV testing and HIV-related stigma in Zambia».

Jürgensen har i sin avhandling vist hvordan hiv-testing i hjemmet førte til at langt flere testet seg enn ved tradisjonell hiv-testing ved helseklinikker. Dette kan ha store konsekvenser for tilgangen til livreddende aids-behandling og for forebygging av videre hiv-smitte i land der hiv og aids er utbredt.

Hver eneste dag blir 7000 mennesker smittet med hiv, mens 5000 dør av aids. Det er derfor svært viktig å forebygge hiv-smitte og å gi aidssyke livreddende behandling. Til tross for at aids-behandling er stadig mer tilgjengelig – også i fattige land – er det fremdeles mange som ikke vet at de er smittet. Jürgensens avhandling viser at stigma og frykt for diskriminering er viktige årsaker til at folk lar være å teste seg ved helseklinikker i Zambia. Det trengs derfor nye måter å tilby hiv-testing på som ikke hindres av dette.

Jürgensen og hennes kollegaer har gjennomført en studie som sammenlignet hvor mange som testet seg for hiv dersom de fikk tilbud om å gjøre det hjemme med hvor mange som testet seg på helseklinikkene. Resultatene viser at svært mange flere ville hiv-teste seg dersom de fikk mulighet til å gjøre det hjemme. Dette betyr at langt flere kan få vite om de er hiv-smittet og dermed få tilgang til forebygging og livreddende behandling, noe som kan ha store konsekvenser i land som er hardt rammet. Hjemmetestingen nådde dessuten flere med lav utdanning, og førte til at flere par testet seg sammen. Dette er særlig viktig for å sikre lik tilgang til helsetjenester for alle, og for å øke mulighetene for å forebygge hiv-smitte blant de mest utsatte befolkningsgruppene. I avhandlingen kommer det også frem at det over tid har vært en nedgang i stigma knyttet til hiv. Siden stigma er et vesentlig hinder for tilgang til hiv-testing og aids-behandling, er dette funnet svært lovende.

Personalia:
Marte Jürgensen (1977) kommer fra Bergen og er utdannet lege ved NTNU, og har vært stipendiat ved Senter for internasjonal helse ved UiB. Hun har i lang tid engasjert seg i hiv/aids-saken. I 2011 vant hun Forsker Grand Prix i Bergen for sin forskningsformidling, og har etter dette vært en aktiv foredragsholder. Doktorgraden inngår i et større samarbeidsprosjekt mellom Senter for internasjonal helse, UiB og University of Zambia.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.10.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: "The role of home-based voluntary counselling and testing in a district-level approach to HIV prevention and treatment".
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Haukeland universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.10.2012, kl. 12.15, Auditorium 1, BB-bygget, Haukeland universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Marte Jürgensen, tlf. 414 70988, epost: marte.jurgensen@cih.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.