Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Kjøpermakt – implikasjoner for velferd og offentlig politikk

Bjørn Olav Johansen   

Bjørn Olav Johansen disputerer torsdag, 2. februar 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Buyer power, welfare and public policy»

Detaljhandelen har i mange land gjennomgått store endringer de siste 20-30 årene. Dagligvarebransjen er et fremtredende eksempel, hvor detaljmarkedet har blitt mer konsentrert over tid; vi har sett fremveksten av stadig større dagligvarekjeder og butikkformater, samtidig som antallet butikker per innbygger er synkende.
Det er bred enighet om at denne utviklingen har gitt forhandlerne større makt i forhandlingene med sine leverandører. Men mange spør om denne maktforskyvningen har vært til forbrukernes beste, eller om det i stedet har ført til høyere priser, dårligere vareutvalg og mindre innovasjon. (Disse bekymringene kommer klart til uttrykk for eksempel i Matkjedeutvalgets utredning av den norske verdikjeden for mat (NOU 2011: 4).)

Den økonomiske litteraturen på dette området er fremdeles relativt ung. Det har derfor vært et behov for å utvikle ny teori som kan gi oss en dypere forståelse for den utviklingen vi observerer i bransjen. Doktorgradsavhandlingen består av tre artikler som alle bidrar til den teoretiske delen av litteraturen om kjøpermakt:

* Den første artikkelen studerer effekten av innføring av egne merkevarer (EMV, produkter eid av forhandlerne selv) på prisene til konkurrerende nasjonale merkevarer.

* Den andre artikkelen analyserer incentivene til å inngå eksklusivavtaler (eneleverandøravtaler eller eneforhandleravtaler), henholdsvis når dominante leverandører dikterer kontraktene (selgermakt) og når forhandlerne bestemmer kontraktene (kjøpermakt). Analysen viser at kjøpermakt kan gi både lavere priser og bedre vareutvalg for kunden.

* Den tredje artikkelen studerer forhandlingsmakten som store supermarkeder (som tilbyr et bredere sortiment) har overfor sine leverandører. Analysen viser at store butikker gjerne har mer forhandlingsmakt overfor sine leverandører – men viser også at fremveksten av større butikkformater gir hardere konkurranse og lavere priser, samtidig som det kan bidra til at leverandørene øker sin innovasjonsinnsats.

Personalia:
Bjørn Olav Johansen (f. 1981) er samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen, og har vært ansatt som stipendiat ved Institutt for økonomi siden 2007.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
02.02.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: "Agriculture, distribution chains and competition policy"
Sted: Bergens Sjøfartsmuseum, Haakon Sheteligs plass 15.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.02.2012, kl. 13.15, Bergens Sjøfartsmuseum, Haakon Sheteligs plass 15.

Kontaktpersoner:
Bjørn Olav Johansen, tlf 93 05 24 15, epost: bjorn.johansen@econ.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.