Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Prioriteringer i helsesektoren

Jurgita Janeviciute   

Jurgita Januleviciute disputerer onsdag 20. juni 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Prioritisation in the Health Care Sector».

Avhandlingen analyserer om ventetiden for de mest alvorlig syke pasientene er redusert etter at individuell frist til behandling ble introdusert ved norske sykehus. I Norge er det alvorlighetsgrad, forventet nytte og kostnadseffektivitet av en behandling som avgjør om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp. Rettighetspasienter får tildelt maksimal ventetid der kort frist indikerer høy prioritet og lang maksimal ventetid indikerer lav prioritet. Redusert ventetid til de mest alvorlig syke pasienter indikerer dermed bedre prioriteringer i helsesektoren.

Avhandlingen analyserer også hvordan ventetid og aktivitetsnivå blir påvirket av måten staten finansierer sykehusene. Finansieringssystemet i Norge skal i utgangspunktet være nøytralt, noe som betyr at det ikke er økonomi men kun medisinske vurderinger som skal avgjøre hvilken type pasienter som skal behandles, og hvor lenge de skal vente. Analysen viser derimot at finansieringsordningen likevel har effekt på prioritering og aktivitet ved sykehusene. Funnene i avhandlingen tyder på at økning i stykkpris for helsetjenester reduserer ventetid og øker aktivitetsnivået ved sykehusene.

Personalia:
Jurgita Januleviciute er født i Litauen i 1980. Hun har mastergrad i økonomi ved Universitetet i Bergen, og har fra 2008 til 2012 vært stipendiat ved Institutt for økonomi.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.06.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: "Factors determining hospital waiting time. The role of supply and demand under different institutional settings."
Sted: Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Prof.Keysers gt.1 v/UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.06.2012, kl. 13.15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Prof.Keysers gt.1 v/UiB.

Kontaktpersoner:
Jurgita Januleviciute, 41471007, epost: Jurgita.Januleviciute@econ.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.