Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Væskeanalyse ved hjelp av kjernereaksjoner

Meric Ilker   

Ilker Meric disputerer onsdag 20. juni for ph.d.–graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Nuclear methods for subsea fluid characterization»

På tross av miljøhensyn vurderes fortsatt bruk av metoder basert på radioaktivitet innen industrien siden disse tillater raske, ikke-påtrengende og ikke-destruktive målinger. Oljeindustrien er en viktig bruker av slike målesystemer da disse gir stabil operasjon under krevende forhold og minimaliserer vedlikeholdsbehovene. En viktig problemstilling innen oljeindustrien er rask og nøyaktig analyse av olje/gass/vann blandinger. Spesielt viktig er karakterisering av produsert vann som vanligvis er en blanding av injisert sjøvann og formasjonsvann. Dette er fordi endringer i sammensetningen til produsert vann gir en klar indikasjon på endrede produksjonsforhold. Derfor fokuserer Meric på karakterisering av produsert vann i forbindelse med utvinning av hydrokarboner.

Produsert vann kan karakteriseres ved å måle gammastråling som har spredt og gått gjennom mediet. Gjennom eksperimenter og simuleringer har Meric undersøkt muligheten for å anvende gassfylte Geiger-Müller rør i slike oppsett ved å identifisere metoder som kunne brukes for å forbedre dets følsomhet til gammastråling.

I tillegg har Meric undersøkt muligheten for å bruke gammastråling fra kjernereaksjoner for detaljert analyse av produsert vann. Meric har gjennomført eksperimenter og simuleringer for å undersøke hvorvidt denne metoden kunne anvendes for karakterisering av produsert vann.

Resultatene viser at det er mulig å tredoble Geiger-Müller rørets følsomhet til gammastråling som vil forbedre usikkerheten i målingene. Økt følsomhet vil også tillate tilsvarende reduksjon i intensiteten til den radioaktive strålingskilden. Videre viser resultatene at gammastråling fra kjernereaksjoner kan brukes til væskeanalyse, men at sensitiviteten vil avhenge noe av væskenes sammensetning.

Personalia:
Ilker Meric ble født i 1982 og er oppvokst i Istanbul, Tyrkia. I 2003 flyttet Meric til Bergen hvor han fortsatte med sin bachelorgrad i fysikk. Videre tok Meric mastergrad i målevitenskap og instrumentering ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen våren 2008 og har siden høsten 2008 vært universitetsstipendiat ved samme sted. I tillegg hadde Meric et seks måneders forskningsopphold ved North Carolina State University i USA fra oktober 2010 til april 2011.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.05.2012, kl. 13.15. Oppgitt emne: ”Fordeler og ulemper med vindmølleparker til havs”
Sted: Rom 292, Bjørn Trumpys hus, Allègaten 55.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.06.2012, kl. 13.15, Auditorium 2, Realfagbygget, Allègaten 41.

Kontaktpersoner:
Ilker Meric, tlf: 932 93775, epost: ilker.meric@ift.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.