Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Mageplager og utmattelse etter Giardia-infeksjon

Kurt Hanevik   

Kurt Hanevik disputerer fredag 20.januar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Post-giardiasis functional gastrointestinal disorders and chronic fatigue syndrome – clinical symptoms, inflammation and immune responses».

Giardia lamblia er en tarmparasitt som kan forårsake langvarig diaré, magesmerter, kvalme, vekttap og illeluktende tarmgass. Parasitten forurenset drikkevann fra Svartediket høsten 2004 og var årsaken til et stort utbrudd av magesjau i Bergen.

Den første delen av doktorarbeidet oppsummerer utredningen av 124 pasienter som ble grundig undersøkt i løpet av 2005 for å finne forklaringen på deres mageplager. Det ble påvist uvanlig sterk betennelse i tarmen, særlig hos pasienter som kom tidlig og hos dem som hadde kronisk Giardia-infeksjon. Hos pasienter uten kronisk infeksjon fant man ingen spesiell årsak til plagene og en konkluderte med irritabel tarm som følge av Giardia-infeksjonen.

Ved oppfølging av pasientene på medisinsk poliklinikk, Haukeland Universitetssykehus viste Hanevik at plagene passer med irritabel tarm syndrom. Dette sykdomsbildet er tidligere beskrevet å kunne oppstå etter tarminfeksjoner med bakterier som Campylobacter og Salmonella, men ikke etter Giardia-infeksjon.

I en studie foretatt fem år etter utbruddet påvises det at immunsystemet husker tarmparasitten Giardia i lang tid etter en enkelt infeksjon. Immunceller fra blodet til personer som hadde Giardia under utbruddet reagerte sterkere når de ble stimulert med Giardia-proteiner i laboratoriet, i forhold til personer som ikke hadde tidligere kjent Giardia infeksjon. Funnet har betydning for utvikling av vaksine mot Giardia.

Den siste studien i avhandlingen beskriver undersøkelser av mange immuncelletyper i blodet fra personer som ble raskt bra igjen etter behandling av Giardia-infeksjon i forhold til personer som fikk diagnostiert kronisk utmattelsessyndrom og irritabel tarm etter infeksjonen. På gruppenivå var det lavere nivåer av en gruppe immunceller (natural killer celler) hos personer med kronisk utmattelsessyndrom, mens gruppen med irritabel tarm syndrom hadde høyere nivåer av en annen gruppe immunceller kalt CD8 T-lymfocytter. Funnene peker på endret immunfunksjon hos disse pasientene.

Personalia:
Kurt Hanevik ble født i 1968 og er oppvokst på Askøy. Han var ferdig med legestudiet ved UiB i 1996 og ble spesialist i indremedisin i 2007. Doktorgradsarbeid er en del av forskningen i Bergen Giardia Research Group som har fulgt opp pasienter etter Giardia-utbruddet i Bergen. Studiene ble utført ved Institutt for indremedisin, UiB og var finansiert av Helse Vest, UiB og Medisinsk avdeling, HUS. Professor Nina Langeland var hovedveileder og Trygve Hausken og Einar Kristoffersen var biveiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.01.2012, kl. 11.00. Oppgitt emne: Drikkevann i Norden: en smitterisiko?
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Liesvei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.01.2012, kl. 12.30, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Kurt Hanevik, epost: kurt.hanevik@med.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.