Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Mitokondriene bestemmer!

Hanne R. Hagland   

Hanne R. Hagland disputerer fredag 31. august for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Cellular responses to metabolic stress – a study on the role of mitochondria in the crosstalk between cell metabolism and survival signalling».

Mitokondriene spiller en viktig rolle i kreftutvikling, og kan være avgjørende for om kreftcellene overlever behandling eller ikke. Formålet med Haglands doktorgradsarbeid har vært å finne ut hvordan ulike behandlingsmåter påvirker mitokondriene og cellens overlevelsesevne.

Mitokondriene er cellenes kraftverk. Her lages hovedmengden av energien cellen trenger for sine daglige gjøremål. I tillegg styrer mitokondriene mange andre prosesser involvert i celledeling, celledød og metabolisme, som er prosessen der mat vi spiser blir omgjort til cellebestanddeler og energi. Kreftceller deler seg raskt og er derfor veldig avhengig av tilførsel av næring. De aller fleste kreftceller bruker store mengder sukker. Hagland og hennes samarbeidspartnere har funnet at noen kreftceller reagerer kraftigere på behandlinger som begrenser sukkertilgjengeligheten enn andre, og at dette påvirker deres overlevelsesevne. De har funnet at mitokondriene i hovedsak bestemmer om en slik kreftcelle dør eller overlever og at dette kan relateres til målbart oksygenforbruk under slik behandling.

I kroppen finnes både metabolsk fleksible celler som kan bruke hele spekteret av næringsstoffer (sukker, protein og fett), og metabolsk begrensede celler som bruker sukker som energikilde. Forskningsresultater tyder på at kreftceller utvikler seg til enten å havne i den ene eller den andre kategorien.

Hagland og hennes samarbeidspartnere har funnet at kreftceller der mitokondriene brukes aktivt i energiproduksjon er mindre motstandsdyktige mot behandlinger som gir økt oksidativt stress. Disse kreftcellene tåler bedre behandling der sukkertilgjengeligheten begrenses. Derimot er det nettopp mangel på tilgjengelig sukker som dreper metabolsk begrensede kreftceller. Haglands forskning øker forståelsen av hvordan celler responderer på forskjellige metabolske behandlinger. Dette er kunnskap som kan utnyttes for å få mer målrettet kreftbehandling.

Personalia:
Hanne R. Hagland (1978) er født og oppvokst i Sandnes. Hun har en BSc with Honours innen molekylær genetikk fra University of Sussex, England og master i medisinsk cellebiologi fra Universitetet i Bergen. Hun har i perioden 2006-2012 vært stipendiat ved Institutt for Biomedisin, finansiert av Universitetet i Bergen. Hun har vært veiledet av førsteamanuensis Karl J. Tronstad, professor Stein Ove Døskeland og professor Rolf K. Berge.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
31.08.2012, kl. 10.30. Oppgitt emne: "Cancer cell metabolism, mitochondria and cell death (including different forms of cell death)"
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
31.08.2012, kl. 13.15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Hanne R. Hagland, epost: hanne.hagland@biomed.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.