Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Hva påvirker innvandringspolitikken?

Frøy Gudbrandsen   

Frøy Gudbrandsen disputerer fredag 30. november for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Explaining Scandinavian Immigration Policy 1985-2010. Parties, Press, and Public Opinion».

Avhandlingen tar for seg skandinavisk innvandringspolitikk fra 1985 til 2010, og fokuserer på tre forhold som kan påvirke et lands innvandringspolitikk: Politiske partier, pressedekning og befolkningens holdninger til innvandring. Avhandlingen konkluderer med at til tross for sterk internasjonal påvirkning, har fortsatt nasjonal politikk en avgjørende betydning for et lands innvandring.

Avhandlingen består av tre artikler. I «Partisan Influence on Immigration. The case of Norway» , undersøkes hvorvidt hvilke partier som sitter i regjering har betydning for antall som for oppholdstillatelse i Norge. Etter å ha tatt hensyn til flere påvirkningsfaktorer i asylsøkernes hjemland, viser den statistiske analysen at antall som får oppholdstillatelse etter søknad om asyl er lavere når Høyre har vært i regjering.

Artikkelen «Er pressen en politisk aktør i familieinnvandringspolitikken» studerer norsk og svensk pressedekning, og finner at pressen ikke har spilt en sentral rolle i utviklingen av verken norsk eller svensk familieinnvandringspolitikk. Oppmerksomheten til temaet har vært langt mer omfattende i norsk enn i svensk presse. Norske aviser har i større grad enn de svenske selv satt temaet på dagsorden, og vært mer kritisk til eksisterende politikk.

Artikkelen «Do Asylum Policies Respond to Public Preferences?» konkluderer med at asylpolitikken i de skandinaviske landene har endret seg med befolkningens holdninger til flyktningeinnvandring. Sannsynligheten for at asylpolitikken strammes inn, øker når folks holdninger blir mer negative.

De tre artiklene benytter ulike forskningsmetoder, men har alle et kvantitativt fokus.

Personalia:
Frøy Gudbrandsen er bosatt i Bergen, og kommer opprinnelig fra Drammen. Hun jobber nå som kommentator i Bergens Tidende. Hun har studert ved University of Sheffield i England og Universitetet i Bergen. Doktorgradsprosjektet ble gjennomført ved Institutt for sammenliknende politikk.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
30.11.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: "Opinion, demokrati og politiske vedtak i en verden med økende internasjonal migrasjon - likheter og forskjeller mellom immigrasjonspolitikk og andre politikkområder"
Sted: Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1 v/UiB

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.11.2012, kl. 11.15, Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1 v/UiB

Kontaktpersoner:
Frøy Gudbrandsen, 913 66 220, epost: froy.gudbrandsen@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.